Menu schované do tlačítka

 

„The Flying Letters“- tentokrát živě z Krška!

Nedávno jsme vás informovali o společném projektu ZŠ Josefa Hlávky Přeštice a ZŠ Jurija Dalmatina ve slovinském Kršku s názvem „The Flying Letters", kdy si vybraní žáci našich škol vyměňovali ručně psané dopisy. Tento projekt vznikl na základě několikaletého vzájemného přátelství a spolupráce našich škol a letos ve dnech 4. - 6.dubna 2016 vyvrcholil výměnným pobytem čtyřiceti našich žáků v Kršku.

Den 1. – pondělí 4.4.2016

Po desetihodinové cestě z Přeštic nás Krško přivítalo jarem v plném proudu, rozkvetlými stromy a téměř letním počasím. Po příjezdu jsme jen žasli nad proměnou místní základní školy, která loni na podzim prošla celkovou rekonstrukcí a jen zářila novotou. Po obědě ve školní jídelně pro nás bylo připraveno v tanečním sále školy malé formální přivítání.

A pak to přišlo. Rozdělení našich dětí do rodin. Aby naši žáci měli možnost co nejvíce poznat pravou tvář Slovinska a také co možná nejvíce využít svoji dosavadní znalost angličtiny, bylo pro ně připraveno v ubytování v rodinách slovinských účastníků projektu. Řada dětí už se nemohla setkání dočkat, někteří si již vytvořili přátelské vazby prostřednictvím emailů nebo sociálních sítí. Mnoho dalších však zatím přesně nevědělo, co je čeká. Některé dvojice se proto vítaly vřelým objetím, někde byly vidět počáteční rozpaky. Všechny děti obou národností doprovázeny slovinskými rodiči se pak rozešly do svých prozatímních domovů.

Pro dospělé osazenstvo naší výpravy bylo připraveno milé večerní posezení se slovinskými vedoucími projektu a vedením školy. Měli jsme možnost se konečně osobně setkat, probrat průběh organizace projektu a také si vzájemně pohovořit o tom, jaká jsou specifika či problémy naší společné profese, rozšířit si obzory a rozhodně také načerpat novou inspiraci.

Den 2. – 5.4.2016

Ranní program byl zahájen dvěma sportovními utkáními v tělocvičně školy. Družstva děvčat proti sobě sehrála zápas ve volejbalu, družstvo chlapců se utkalo ve fotbalu. Ani jeden zápas jsme sice nevyhráli, ale pokud bychom za třetí disciplinu považovali fandění, neměla by naše výprava ani v nejmenším konkurenci. Naše skandování nejrůznějších hesel a šustění ponponů bylo vskutku kolosální.

Po obědě jsme se společně se slovinskými účastníky projektu vydali na obhlídku pamětihodností Krška. Bylo úžasné sledovat, jak se všichni účastníci snaží domluvit. Nejprve vždy přišla na řadu angličtina, pak v případě neporozumění čeština respektive slovinština, a když ani tyto komunikační nástroje nefungovaly, přišly na řadu ruce a nohy. Rozděleni na menší skupiny jsme absolvovali návštěvu muzea města Krško spojenou s výrobou typického klobouku Matija Gubece - slavného vůdce rolnického povstání z roku 1573. Dále jsme navštívili místní park s bustami mecenášů a dalších významných osobností kultury i vzdělávání v Kršku, mezi kterými jsme objevili také významného umělce českého původu - Vladimíra Šťovíčka. Prohlídku pamětihodností centra Krška jsme zakončili vyhlášenou místní zmrzlinou. Naše další cesta vedla do těsné blízkost jediné jaderné elektrárny ve Slovinsku, která sídlí právě v blízkosti Krška. Zde jsme si ve vzdělávacím centru "Svet energije" vyzkoušeli na vlastní kůži jednoduché fyzikální pokusy, ale hlavně jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o výrobě a distribuci elektrické energie.

Tímto okamžikem společný program pro dětské účastníky končil a následoval pro ně individuální program v hostitelských rodinách. Někde se chystala návštěva pizzerie, někde společný piknik, jinde jen procházka místní přírodou.

Pro dospělou část naší výpravy bylo připraveno veliké překvapení v podobě prohlídky nově zrekonstruovaného hradu Rajhenburg a poté milé posezení u místních gastronomických specialit. I po tak náročném dni jsme tento večer strávili ve velice příjemné atmosféře ve společnosti našich slovinských kolegů a přidali jsme i trochu českého koření v podobě zpívání při kytaře.

Den 3. – 6.4.2016

Hned ráno byli všichni čeští i slovinští účastníci projektu rozděleni do menších skupin, v rámci kterých měli za úkol přispět různou činností do závěrečného vystoupení. První skupina vyráběla velké papírové mapy České republiky a Slovinska, druhá skupina připravovala plakáty s hlavními informacemi o Kršku, Přešticích a obou našich zemích. Třetí skupina připravovala otázky do vědomostní soutěže a čtvrtá skupina měla za úkol prezentovat některé z dopisů, které si účastníci projektu v uplynulém školním roce napsali. Kromě toho se všichni účastníci naučili společné jednoduché taneční vystoupení a také měli možnost se po dvojicích či skupinkách vyfotografovat a vytisknout si fotky na památku.

Krátce po poledni nadešla slavnostní chvíle vystoupení českých i slovinských dětí. Program zahájila scénka slovinských žáků v anglickém jazyce, další čísla programu prokládaly skladby místního školního pěveckého sboru a čtení z autentických dopisů účastníků. Následoval společný česko-slovinský vědomostní kvíz. Naše výprava se úspěšně prezentovala představením našeho města, českých Velikonoc a nejvýznamnějších osobností českého sportu. Obecenstvo také úžasně rozproudila píseň „Saxana“ v podání skvělé Barči Šteinerové. Zlatým hřebem celého programu se pak bezpochyby stala „Česká beseda“, tradiční český řadový tanec v podání vybraných krojovaných tanečníků a tanečnic našeho pátého a sedmého ročníku pod vedením paní učitelky Nadi Květoňové.

Zamávat na cestu nám přišli jak všichni účastníci projektu - děti i učitelé, tak rodiče slovinských účastníků, u kterých byly naše děti po uplynulé tři dny ubytovány. Přátelé, na shledanou za rok u nás v Přešticích!
 

Závěrem bych ráda poděkovala všem dětským účastníkům za jejich nadšení, energii a zodpovědnost v průběhu celého letošního ročníku projektu, jejich rodičům pak za podporu a příjemnou spolupráci. Díky patří také všem kolegům, kteří se slovy či činy podíleli na organizaci projektu, dospělým účastníkům výměnného pobytu děkuji za velkou podporu a milou společnost při plnění náročných pracovních úkolů v Kršku. Díky patří také kolegům učitelům za jejich shovívavost při suplování za nás nepřítomné v době výměnného pobytu. Slibujeme, že na nějaký čas dáme pokoj J

Olga Volfová Naxerová, koordinátorka projektu

 

FOTOGALERIE

Výměnný pobyt v Kršku  Výměnný pobyt v Kršku

Výměnný pobyt v Kršku  Výměnný pobyt v Kršku

   

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH DALŠÍCH AKCÍ

Bohatý program BRANNÉHO DNE

POŠTA Z KRŠKA

PROJEKT HOLOKAUST v hodinách dějepisu

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

SVÁTEK ZVÍŘAT – SKALKA pro žáky MŠ

SVÁTEK ZVÍŘAT – SKALÁČEK a PŘEŠTICKÉ FLÉTNIČKY pro veřejnost

Na Dni vědy a techniky

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti