Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Integrace na hřišti aneb den plný sportu

1.6. 2016 se žáci a žákyně 3. a 4. ročníku zúčastnili akce INTEGRACE NA HŘIŠTI ANEB DEN PLNÝ SPORTU, kterou pořádala ZŠ speciální DČCE Merklín.

Celé dopoledne děti soutěžily ve smíšených družstvech na různých stanovištích na fotbalovém hřišti v Merklíně. V disciplínách prokazovaly svoji obratnost, rychlost a zdatnost. Stále spolupracovaly a pečovaly o kamarády ze speciální školy, kteří byli nedílnou součástí všech družstev.

Do odpoledního programu byla zařazena ukázka práce profesionálních hasičů s prohlídkou hasičského vozu. Všichni byli odměněni věcnými cenami a krásnými zážitky.

Mgr. Dana Mrskošová, Mgr. Anna Bezděková

Integrace na hřišti v Merklíně

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster