Menu schované do tlačítka

 

Integrace na hřišti aneb den plný sportu

1.6. 2016 se žáci a žákyně 3. a 4. ročníku zúčastnili akce INTEGRACE NA HŘIŠTI ANEB DEN PLNÝ SPORTU, kterou pořádala ZŠ speciální DČCE Merklín.

Celé dopoledne děti soutěžily ve smíšených družstvech na různých stanovištích na fotbalovém hřišti v Merklíně. V disciplínách prokazovaly svoji obratnost, rychlost a zdatnost. Stále spolupracovaly a pečovaly o kamarády ze speciální školy, kteří byli nedílnou součástí všech družstev.

Do odpoledního programu byla zařazena ukázka práce profesionálních hasičů s prohlídkou hasičského vozu. Všichni byli odměněni věcnými cenami a krásnými zážitky.

Mgr. Dana Mrskošová, Mgr. Anna Bezděková

Integrace na hřišti v Merklíně

 

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Exkurze ZOO Praha NEW

Vzdělávací program TŘÍDĚNÍ ODPADU NEW

Adaptační kurzy 6. ročníku

Exkurze 9. r. ve spalovně komunálního odpadu

První školní den

Páťáci vítají prvňáčky

ARCHIV 2022/2023


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti