Menu schované do tlačítka

 

Zebra se za tebe nerozhlédne

Dne 31.3.2015 proběhla v naší škole akce v rámci preventivního projektu „Zebra se za tebe nerozhlédne!“. Tento projekt je realizován Policejním prezidiem České republiky ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra České republiky a BESIP Ministerstva dopravy České republiky.

Cílem této akce bylo v rámci prevence seznámit děti se zásadami bezpečného chování v silničním provozu, se zvýšením bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce, správným přecházením ulice, dodržováním pravidel silničního provozu, se zásadami bezpečné přepravy dětí, vybavením kola a nutností používat helmu.

Žáci diskutovali o chybách, kterých se dopouští nejen oni, ale i dospělí. Zároveň projevili velmi dobré znalosti z této oblasti. Mohli si také prohlédnout vybavení policejního vozu a některé pomůcky, které používají policisté při výkonu svého povolání. Na závěr byli žáci obdarováni malou pozorností.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Polici ČR a zástupcům BESIP za vstřícnost a ochotu, se kterou přistupují ke spolupráci s naší školou.

Učitelky 3. ročníku ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 21/22
organizace, prázdniny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků
na 1. stupni

Přijmeme učitele matematiky
zástup, vhodné i pro studenty

PŘIHLÁŠKY NA LYŽAŘSKÝ VÝCVIKNEW

ADAPTAČNÍ KURZY 6. ROČNÍKUNEW

Kurz přípravy na jazykové zkoušky z angličtiny

Od 13.9. nebudou žáci testováni přítomnost COVID - 19

Změny konce vyučování
na 1. stupni

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH 20/21

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti