Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Skaláček v Českém rozhlase Plzeň

V pátek 15.května 2015 se pěvecký sbor Skaláček při 1.stupni ZŠ Josefa Hlávky Přeštice zúčastnil festivalu pěveckých sborů „Plzeňský rozhlas zpívá“, který se konal v budově Českého rozhlasu v Plzni v rámci projektu Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury. Od pátku do neděle se zde sešlo 17 pěveckých sborů z celého Plzeňského kraje, aby předvedly svůj um. Festival Plzeňský rozhlas zpívá je nástupcem festivalu Synagoga zpívá. Organizátorem přehlídky sborů je Základní škola Rokycany, ulice Míru.

Všichni účinkující odstartovali festival společnou písničkou „Plzeňská věž“ a hymnou pěveckých sborů “Synagoga zpívá“. Pěvecký soubor Skaláček zazpíval čtyři písně ze svého repertoáru a jednu společnou písničku se souborem Lukaváček z Dolní Lukavice. Na klavír a saxofon je doprovázel Vašek Květoň. Z tohoto zpívání byla pořízena nahrávka, kterou dostanou děti na památku. Děti si s nadšením prohlédly zákoutí Plzeňského rozhlasu a poslechly si písničky ostatních pěveckých sborů. Toto setkání pro ně bylo přínosným kulturním zážitkem a svým vystoupením vzorně reprezentovaly nejen samy sebe, ale i naší školu a město Přeštice.

Zveme Vás na koncert Skaláčku „Zlato rodinný“- 2.června v 17 hodin, aula v ZŠ Na Jordáně a na koncert Lukaváčku s žáky ZUŠ Přeštice ke Dni hudby – 19.června v 17 hodin, klubovna Dolní Lukavice.

Mgr. Naďa Květoňová, vedoucí pěveckých sborů Skaláček a Lukaváček

 

 

 

 

REPORTÁŽ NA WEBU PLZEŇSKÉHO KRAJE

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster