Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Ovoce a zelenina do škol

Naše škola je již několik let zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Letos jsme využili novou nabídku - doprovodná opatření. Pro naše žáky jsme objednali ochutnávkové koše ovoce a zeleniny a na začátku června je paní učitelky využily ve výuce - např. v prvouce (poznávání jednotlivých druhů, rozlišování - domácí a exotické, zdravá výživa - význam ovoce a zeleniny, potravinová pyramida, ochutnávání a poznávání se zavázanýma očima), v českém jazyce (popis, čtení o méně známých druzích ovoce a zeleniny, vyhledávání informací na internetu), v matematice (řešení slovních úloh na téma ovoce a zelenina, počítání se zlomky), ve výtvarné výchově (malba zátiší s ovocem) i v pracovní výchově (modelování ovoce a zeleniny, servírování, stolování). Nakonec si děti na zdravé svačince pochutnaly.

Mgr.Pavlína Křenová

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster