Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Integrace na hřišti aneb den plný sportu

1.6. 2015 se žáci 2. až 4.tříd zúčastnili 9. ročníku Integrace na hřišti aneb den plný sportu pořádaného ZŠ speciální DČCE Merklín.

Děti soutěžily ve smíšených družstvech na různých stanovištích. Prokazovaly svoji obratnost, rychlost a zdatnost, spolupracovaly a pečovaly o kamarády ze speciální školy.

Počasí nám přálo a děti si odnesly spoustu krásných zážitků.

K. Brunátová

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster