Menu schované do tlačítka

 

Ukázka výcviku dravých ptáků

18. června 2015 zavítala do naší školy společnost Zayferus, která se již řadu let zabývá ochranou dravých ptáků.

Žáci naší školy i přes nepřízeň a vrtochy počasí byli nadšeni ukázkami i zajímavým povídáním o dravých ptácích a sovách. Soutěžilo se i o drobné ceny od spol. Zeyferus (pohlednice, pexesa, kalendáře...).

Někteří z žáků si vyzkoušeli přivolání dravce na sokolnickou rukavici - byl to pro ně jistě neopakovatelný zážitek.

Zhlédli jsme i útoky dravců na atrapy zvířat tažené navijákem.

Škola uspořádala výtvarnou a fotografickou soutěž k tomuto tématu. Nejlepší práce byly vyhodnoceny a odměněny pěknými cenami od spol. Zeyferus. Všechny výkresy pak budou vystaveny v učebně přírodopisu.

Lenka Křížová, učitelka přírodopisu

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

OZNÁMENÍ O ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Návštěva výstavy „Dobrých sto“ NEW

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ VRACEJÍCÍCH SE Z ASIJSKÝCH ZEMÍ 

KRŠKO AKTUÁLNĚ: 2 VOLNÁ MÍSTA! 

Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd VII.C a VII.E - FOTOALBUM  

Úspěch v krajském kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 

Preventivní seminář "Sex, AIDS a vztahy" 

Krajské kolo ČEPS cup ve florbale 

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni 

Informace k lyžařskému výchovně vzdělávacímu zájezdu 2020 

Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek  - školní kolo 

Tři králové ve škole 

Životem bez závislostí (preventivní program) 

Výměnný pobyt našich přátel z Krška u nás v Přešticích se blíží!

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad


jídelníček

youtube
Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster