Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Ukázka výcviku dravých ptáků

18. června 2015 zavítala do naší školy společnost Zayferus, která se již řadu let zabývá ochranou dravých ptáků.

Žáci naší školy i přes nepřízeň a vrtochy počasí byli nadšeni ukázkami i zajímavým povídáním o dravých ptácích a sovách. Soutěžilo se i o drobné ceny od spol. Zeyferus (pohlednice, pexesa, kalendáře...).

Někteří z žáků si vyzkoušeli přivolání dravce na sokolnickou rukavici - byl to pro ně jistě neopakovatelný zážitek.

Zhlédli jsme i útoky dravců na atrapy zvířat tažené navijákem.

Škola uspořádala výtvarnou a fotografickou soutěž k tomuto tématu. Nejlepší práce byly vyhodnoceny a odměněny pěknými cenami od spol. Zeyferus. Všechny výkresy pak budou vystaveny v učebně přírodopisu.

Lenka Křížová, učitelka přírodopisu

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster