Menu schované do tlačítka

 

Ukázka výcviku dravých ptáků

18. června 2015 zavítala do naší školy společnost Zayferus, která se již řadu let zabývá ochranou dravých ptáků.

Žáci naší školy i přes nepřízeň a vrtochy počasí byli nadšeni ukázkami i zajímavým povídáním o dravých ptácích a sovách. Soutěžilo se i o drobné ceny od spol. Zeyferus (pohlednice, pexesa, kalendáře...).

Někteří z žáků si vyzkoušeli přivolání dravce na sokolnickou rukavici - byl to pro ně jistě neopakovatelný zážitek.

Zhlédli jsme i útoky dravců na atrapy zvířat tažené navijákem.

Škola uspořádala výtvarnou a fotografickou soutěž k tomuto tématu. Nejlepší práce byly vyhodnoceny a odměněny pěknými cenami od spol. Zeyferus. Všechny výkresy pak budou vystaveny v učebně přírodopisu.

Lenka Křížová, učitelka přírodopisu

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...
 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

ÚČET Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA NEW

Přihláška na lyžařský výcvik (pdf)NEW

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

Kroužek "A2 Key for Schools Cambridge" na 2. stupni (pdf)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti