Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Ukázka výcviku dravých ptáků

18. června 2015 zavítala do naší školy společnost Zayferus, která se již řadu let zabývá ochranou dravých ptáků.

Žáci naší školy i přes nepřízeň a vrtochy počasí byli nadšeni ukázkami i zajímavým povídáním o dravých ptácích a sovách. Soutěžilo se i o drobné ceny od spol. Zeyferus (pohlednice, pexesa, kalendáře...).

Někteří z žáků si vyzkoušeli přivolání dravce na sokolnickou rukavici - byl to pro ně jistě neopakovatelný zážitek.

Zhlédli jsme i útoky dravců na atrapy zvířat tažené navijákem.

Škola uspořádala výtvarnou a fotografickou soutěž k tomuto tématu. Nejlepší práce byly vyhodnoceny a odměněny pěknými cenami od spol. Zeyferus. Všechny výkresy pak budou vystaveny v učebně přírodopisu.

Lenka Křížová, učitelka přírodopisu

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster