Menu schované do tlačítka

 

BRANNÝ DEN

V letošním školním roce měli žáci Základní školy Josefa Hlávky Přeštice opět možnost absolvovat Branný den. Za ideálního počasí se 18. června 2014 sešlo 100 žáků 8. ročníku v areálu Pod Kaštany, kde byl pro ně připravený zajímavý program.

Osmáci si mohli vyzkoušet masáž srdce pod dohledem profesionálních zdravotníků Dopravní a záchranné služby Přeštice. Poučili se o hašení požárů různými typy hasicích přístrojů a vyzkoušeli si některé pomůcky Hasičského záchranného sboru z Přeštic. O práci a vybavení policistů se dozvěděli od strážníků Obvodního oddělení policie Přeštice. Orientaci v terénu, práci s topografickou mapou a buzolou si žáci mohli vyzkoušet pod vedením paní učitelky Sedlákové a pana učitele Rajčoka. Velký úspěch měla bezpochyby střelnice, kde si žáci mohli pod dohledem vyzkoušet střelbu na terč z malorážky. Nejlepší střelci byli vyhlášeni na konci Branného dne.

Součástí střelecké průpravy bylo i seznámení s historickými zbraněmi, které pro žáky zajistili členové Klubu Vojenské Historie Kladruby. Součástí Branného dne byl i letos vynikající guláš vařený v polní kuchyni, o který se všem zúčastněným postaral spolek Sešlost Guláš Open.

Za perfektní přípravu celého dne a čas, který dětem věnovali, děkuji všem zúčastněným, kteří svojí ochotou a nasazením učinili tento den velmi příjemným a poučným.

Mgr. Ivana Boulová
zástupkyně ředitele ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
pomůcky pro žáky
NEW

Rozloučení s absolventy školy (fotogalerie) NEW

4. A uspěla v soutěži MŮJ SKŘÍTEK

Úspěch v matematické soutěži PANGEA

Výtvarná soutěž „S Kuřátkem po Evropě“

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

Netradiční průběh zápisu do 1. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster