Menu schované do tlačítka

 

Nadace ČEZ přeštické základní škole

Co je schodolez? Akumulátorový elektrovozík opatřený pásy a sedačkou, který umožňuje tělesně handicapovaným osobám překonávat schodiště i jiné bariéry.

Budova Základní školy Josefa Hlávky Přeštice v Rebcově ulici dobře slouží již 125 let. Velkým problémem však dosud byla skutečnost, že budova není bezbariérová. Přitom pro integraci žáků s vážným tělesným postižením je bezbariérovost nezbytná. Před dvěma lety se tento problém stal pro nás velmi aktuálním. Hledali jsme technické řešení a s tím související zdroj financování. Nakonec jsme jako nejschůdnější způsob vyhodnotili pořízení schodolezu.

Věděli jsme, že existuje Nadace ČEZ, která v rámci své společenské odpovědnosti právě s řešením této problematiky pomáhá. V únoru t.r. jsme zažádali o grant Oranžové schody Nadaci ČEZ. Byli jsme velmi mile překvapeni zprávou, že náš projekt byl schválen. V srpnu t.r. nám byla Nadací ČEZ poukázáno více než 120 tisíc Kč. Tato částka zcela pokryla nákup schodolezu. V současnosti máme dva žáky, kteří mají vážné tělesné postižení a bezbariérovost je pro ně nezbytná. Schodolez budou moci využívat i žáci po úrazu či dospělé osoby s handicapem.

K slavnostnímu představení schodolezu došlo 19. 10. 2012 za účasti zástupce Skupiny ČEZ Michaely Jírovcové.

Jménem žáků a zaměstnanců školy i jménem svým děkuji Nadaci ČEZ za velkorysý dar, který vyřešil problém bezbariérového přístupu v naší historické budově.

Josef Šperl, ředitel školy

FOTOGALERIE

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...
 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

ÚČET Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA NEW

Přihláška na lyžařský výcvik (pdf)NEW

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

Kroužek "A2 Key for Schools Cambridge" na 2. stupni (pdf)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti