Menu schované do tlačítka

 

Jako modelka – prevence poruch příjmu potravy

Dokážete vysvětlit jaký je rozdíl mezi mentální anorexií a mentální bulimií?
Víte, co obnáší nemoc pica?
Slyšeli jste už pojmy orthorexie, bigorexie a drunkorexie?
Odhadli byste, kterou poruchou příjmu potravy trpí zcela výhradně chlapci/muži?
Dokázali byste vysvětlit, co znamená zkratka BMI a jak se BMI počítá?
Umíte popsat potravinovou pyramidu a říct, co představuje?

Žáci sedmého a osmého ročníku Základní školy Josefa Hlávky Přeštice by už vám na výše uvedené otázky měli dokázat odpovědět. V květnu 2013 se totiž zúčastnili programu Jako modelka – prevence poruch příjmu potravy.

Pro každou třídu byl připraven dvouhodinový blok, který kombinoval formu přednášky se skupinovou prací a diskuzí. Veškeré informace a aktivity se vztahovaly k nebezpečí hrozícímu dívkám i chlapcům, kteří by chtěli experimentovat se svou váhou a postavou. Žáci se v první hodině programu seznámili se základními poruchami příjmu potravy - mentální anorexií (duševní nemoc spočívající v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle) a mentální bulimií (záchvatovité přejídání a úmyslné vyvrhování potravy, vyvolávání průjmu a užívání látek k hubnutí se snahou, aby postižený netloustl), ale i s novými a ještě málo známými poruchami - orthorexií (posedlost po zdravém stravování), bigorexií (porucha vnímání vlastního těla, postižený se cítí malý a slabý, zoufale snaží nalézt ztracené sebevědomí pomocí zcela neúměrného cvičení), drunkorexií (porucha příjmu potravy s cílem redukovat stravu, aby si člověk mohl dovolit konzumovat více alkoholických nápojů) a picou (posedlost pojídáním nepoživatelných věcí). Žáci se snažili vžít do osoby trpící jednou ze zmíněných poruch příjmu potravy. Zamýšleli se např. nad tím, jak se cítí, co si o ní druzí lidé myslí, na co se jí ptají, jak se asi v průběhu dne stravuje a jaká povolání by kvůli svému onemocnění nemohla vykonávat. V druhé hodině programu lektorky se žáky hovořily o zdravém stravování, vyváženém složení jídel během dne, rizicích podvýživy, nadváhy a obezity a zodpovídaly zvídavé otázky žáků.

Povídat bylo opravdu o čem. Organizace STOP PPP, jež program připravila, se zabývá nejen prevencí, ale i pomocí nemocným těmito chorobami a jejich rodinám. Některé z lektorek mají s poruchami příjmu potravy i vlastní zkušenost. Každý znás tuší, že tyto nemoci často staví člověka na hranici mezi životem a smrtí, ale nikdo z nás si nedokáže představit, co tito lidé prožívají. Použiji proto slova muže, který si prošel mentální anorexií a o své pocity se podělil právě na stránkách organizace STOP PPP. „Nejde to, opravdu věřte, že to nejde! Chcete jíst a ne zvracet, chcete přibrat, ale ne být tlustí, chcete být šťastní, ale vejít se do prestižních džín a triček. HELP! Řvete na celé kolo a každý vás hází do pytle s puberťáckými manýry. POMOC! Řvou pak sdružení zabývající se pomocí nemocným a je to dřina vyzískat si pozici a mít prostor a finanční základnu pro pomoc.“

Chtěla bych jménem žáků i učitelů naší školy poděkovat všem lektorkám za tento velice přínosný program.

Mgr. Iva Kočandrlová

(Citace byla přejata z
http://www.jakomodelka.tachov.cz/anorexie-na-zakazku.html)

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...
 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

ÚČET Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA NEW

Přihláška na lyžařský výcvik (pdf)NEW

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

Kroužek "A2 Key for Schools Cambridge" na 2. stupni (pdf)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti