Menu schované do tlačítka

 

Výuka angličtiny s rodilým mluvčím

Od září probíhá na naší škole výuka angličtiny s rodilým mluvčím. Zájemci se scházejí vždy jedno odpoledne v týdnu a pracují v několika skupinách podle věku a dosažené úrovně znalostí.

Výuky se pravidelně zúčastňují žáci prvního i druhého stupně, učí se v obou školních budovách. Kurzy nabízí za úplatu Anglické centrum s.r.o. s licencí Wattsenglish Plzeň. Metoda Wattsenglish (autor Steve Watts) vychází z přirozeného osvojování si řeči, kdy výuka s rodilým mluvčím děti motivuje, aby samy mluvily, aby dokázaly použít v běžných situacích všechno, co se naučily ve škole. Rodiče i učitelé účastníků kurzu jsou pravidelně informováni o průběhu i obsahu výuky. Vyučují rodilí mluvčí, kvalifikovaní lektoři. výuka je vhodným doplňkem ke školní výuce a dětem se líbí.

Mgr. Jaroslava Brunnerová

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...
 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

ÚČET Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA NEW

Přihláška na lyžařský výcvik (pdf)NEW

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

Kroužek "A2 Key for Schools Cambridge" na 2. stupni (pdf)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti