Menu schované do tlačítka

 

ČTENÁŘSKÉ PASY PRO TŘEŤÁKY

Celý školní rok 2012/2013 probíhal ve třetích třídách ZŠ Josefa Hlávky Přeštice projekt „Čtenářské pasy“, který pro děti připravila Mgr. Michaela Hrubá, vedoucí dětského oddělení Městské knihovny v Přešticích. Žáci četli knihy dle vlastního výběru a o přečtených knihách si vedli záznamy ve svých denících – „Čtenářských pasech“.

Každý měsíc proběhlo setkání s paní Hrubou v knihovně nebo u nás ve škole. Během těchto setkání děti besedovaly s paní Hrubou a plnily různé úkoly, např. na téma literární žánry, autoři a ilustrátoři knih pro děti apod., poslouchaly ukázky úryvků z různých dětských knížek. Pokaždé děti předkládaly „Čtenářské pasy“ ke kontrole a paní Hrubá si průběžně vedla evidenci přečtených knih.

Celý projekt vyvrcholil 11. června 2013 návštěvou v knihovně, při které byli oceněni tři nejlepší čtenáři z každé třídy.

III.A
1. místo - Dominik Buberle
2. místo - Magdaléna Bastlová
3. místo . Jakub Fořt

III.B
1. místo - Michaela Jelínková
2. místo - Martin Medek
3. místo - Filip Hurt

III.C
1. místo - Zuzana Frantová, Ian Blaha
2. místo - Martin Mašek
3. místo - Marek Hohlberger

III.D
1. místo - Evelína Sedláčková
2. místo - Barbora Trojáčková
3. místo - Karolína Sedláčková

FOTOGALERIE

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
pomůcky pro žáky
NEW

Rozloučení s absolventy školy (fotogalerie) NEW

4. A uspěla v soutěži MŮJ SKŘÍTEK

Úspěch v matematické soutěži PANGEA

Výtvarná soutěž „S Kuřátkem po Evropě“

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

Netradiční průběh zápisu do 1. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster