Menu schované do tlačítka

 

ČTENÁŘSKÉ PASY PRO TŘEŤÁKY

Celý školní rok 2012/2013 probíhal ve třetích třídách ZŠ Josefa Hlávky Přeštice projekt „Čtenářské pasy“, který pro děti připravila Mgr. Michaela Hrubá, vedoucí dětského oddělení Městské knihovny v Přešticích. Žáci četli knihy dle vlastního výběru a o přečtených knihách si vedli záznamy ve svých denících – „Čtenářských pasech“.

Každý měsíc proběhlo setkání s paní Hrubou v knihovně nebo u nás ve škole. Během těchto setkání děti besedovaly s paní Hrubou a plnily různé úkoly, např. na téma literární žánry, autoři a ilustrátoři knih pro děti apod., poslouchaly ukázky úryvků z různých dětských knížek. Pokaždé děti předkládaly „Čtenářské pasy“ ke kontrole a paní Hrubá si průběžně vedla evidenci přečtených knih.

Celý projekt vyvrcholil 11. června 2013 návštěvou v knihovně, při které byli oceněni tři nejlepší čtenáři z každé třídy.

III.A
1. místo - Dominik Buberle
2. místo - Magdaléna Bastlová
3. místo . Jakub Fořt

III.B
1. místo - Michaela Jelínková
2. místo - Martin Medek
3. místo - Filip Hurt

III.C
1. místo - Zuzana Frantová, Ian Blaha
2. místo - Martin Mašek
3. místo - Marek Hohlberger

III.D
1. místo - Evelína Sedláčková
2. místo - Barbora Trojáčková
3. místo - Karolína Sedláčková

FOTOGALERIE

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...
 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

ÚČET Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA NEW

Přihláška na lyžařský výcvik (pdf)NEW

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

Kroužek "A2 Key for Schools Cambridge" na 2. stupni (pdf)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti