Menu schované do tlačítka

 

Budova v Rebcově ulici slaví 125 let

Před 125 lety byla otevřena nová budova přeštické základní školy v Rebcově ulici. Výuka v ní byla zahájena 17. září 1887. V roce 1910 byla přistavěna tělocvična a kreslírna, přístavba v letech 1932-33 poskytla dalších šest tříd, kabinety a toalety. V osmdesátých a devadesátých letech minulého století prošla budova několika opravami a dalšími úpravami až do současné podoby.

I po 125 letech stále dobře slouží a je svědectvím o kvalitní práci našich předků.

Toto významné výročí jsme veřejnosti připomněli několika akcemi: školní akademií žáků, slavnostním plesem základní školy a dnem otevřených dveří v obou školních budovách.

Vyvrcholením tohoto výročí bude udělení čestného názvu naší škole po nejvýznamnějším přeštickém rodákovi - Základní škola Josefa Hlávky Přeštice. Jsme hrdi na to, že po velkém úsilí se právě naší škole dostalo cti nést tento název.

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...
 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

ÚČET Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA NEW

Přihláška na lyžařský výcvik (pdf)NEW

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

Kroužek "A2 Key for Schools Cambridge" na 2. stupni (pdf)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti