Menu schované do tlačítka

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2010/2011

Poděkování patří soutěžícím za úspěšnou reprezentaci školy a všem vyučujícím a trenérům, kteří je na soutěže připravili.

1. stupeň ZŠ 

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
Matematická olympiáda
- okresní kolo
3.-4. místo Kristýna Burianová - 5.A N. Květoňová
Matematický klokan
- okresní kolo
1. místo Jaroslav Košař - 3.D J. Schlucková
1. místo Andrea Waltová - 4.D E. Kučerová
Testy SCIO
- nejlepší výsledky v kraji
2. místo OSP Kryštof Krs - 5.C A. Němečková
1. místo - M Václav Prosser - 5.B J. Kozlová
1. místo - Čj Marie Čepová - 5.C A. Němečková
1. místo - M Milan Abrahám - 5.A N. Květoňová
Recitační soutěž
- okresní kolo
1. místo Petr Vacek - 3.D J. Schlucková
čestné uznání Jakub Písař - 3.C J. M. Schrimpfová
Pythagoriáda 2. místo Michael Tůma - 5.D M. Fornouzová
3. místo Andrea Burianová - 5.A N. Květoňová
4. místo Milan Abrahám - 5.A
Václav Prosser - 5.B J. Kozlová
Logická olympiáda - krajské kolo 6. místo Filip Holberger - 3.A V. Kopřivová
Hlídka mladých zdravotníků I
- okresní kolo
2. místo družstvo 4. a 5. ročník J. Kozlová
A. Bezděková
Hlídka mladých zdravotníků I
- krajské kolo
5. místo družstvo 4. a 5. ročník J. Kozlová
A. Bezděková
Dopravní soutěž mladých cyklistů
- okresní kolo
1. místo družstvo 1. kat. O. Vizingrová
Preventan Cup - vybíjená
- okresní kolo
1. místo družstvo dívek M. Fornouzová
2. místo družstvo chlapců
Preventan Cup - vybíjená
- krajské kolo s postupem do celostátního kola
1. místo družstvo dívek M. Fornouzová
McDonald´s Cup
- okrskové kolo
1. místo 1. - 3. ročník V. Dědič
K. Říhová
1. místo 4. a 5. ročník M. Knopf
J. Stehlík
A. Němečková
McDonald´s Cup
- okresní kolo
2. místo 1. - 3. ročník V. Dědič
K. Říhová
1. místo 4. a 5. ročník M. Knopf
J. Stehlík
A. Němečková
McDonald´s Cup
- krajské kolo
5. místo 4. a 5. ročník M. Knopf
A. Němečková
Okresní přebor v přespolním běhu 1. místo Vanda Krsová - 2.B M. Fornouzová
1. místo Kryštof Krs - 5.C
Dopravní soutěž mladých cyklistů
- okresní kolo
1. místo družstvo 5. a 6. ročník O. Vizingrová
Dopravní soutěž mladých cyklistů
- krajské kolo
5. místo družstvo 5. a 6. ročník  
Malý záchranář 5. místo družstvo 4. a 5. ročník O. Vizingrová
6. místo družstvo 5. ročník
Atletický trojboj
- okresní kolo
1. místo družstvo I - 3. ročník M. Fornouzová
N. Květoňová
V. Kopřivová
J. Schlucková
3. místo družstvo II - 3. ročník
1. místo družstvo I - 5. ročník
2. místo družstvo II - 5. ročník

2. stupeň ZŠ 

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
Soutěž v anglickém jazyce
- okresní kolo
1. místo Irena Bachová - 7.C J. Brunnerová
Soutěž v německém jazyce
- okresní kolo
4. -5. místo Martin Dolejš P. Sedláková
Recitační soutěž
- okresní kolo
1. místo Jakub Moulis - 7.C J. Brunnerová
čestné uznání Helena Sedláková - 8.D Š. Benešová
Recitační soutěž
- krajské kolo
postup do celostátního kola Jakub Moulis - 7.C J. Brunnerová
Mladý Demosthenes
- regionální kolo
1. místo s postupem Tereza Tůmová - 7.D M. Kaslová
1. místo s postupem Jan Kolář - 8.B V. Straková
Testy SCIO
- nejlepší výsledky v kraji
2. místo - OSP Irena Bachová - 7.C J. Brunnerová
3. místo - Čj
Zeměpisná olympiáda
- okresní kolo
2. místo Marie Tesařová - 7.A Z. Sedláková
4. místo Vojtěch Kovařík - 6.B J. Rajčok
Biologická olympiáda
- okresní kolo
3. místo Štěpánka Hiková - 9.B I. Petelíková
7. místo Václav Petrželka - 8.D
Pythagoriáda
- okresní kolo
5. - 7. místo Michaela Beštová - 8.C A. Převrátilová
  Zdeněk Pavlátka - 8.D M. Malík
5. - 6. místo Jan Šmrha - 6.C P. Sedláková
Fyzikální olympiáda
- okresní kolo
2. místo Jiří Kasl - 8.B D. Bošková
4. místo Zuzana Hrabětová - 8.B
Matematická olympiáda
- okresní kolo
4. - 5. místo Petr Kučera - 6.A D. Bošková
5. - 6. místo Lada Pastyříková - 8.C A. Převrátilová
6. místo Tomáš Šampalík - 9.C M. Majerová
Chemická olympiáda
okresní kolo
4. místo Zuzana Majerová - 9.B M. Majerová
5. místo Tomáš Šampalík - 9.C
Matematický klokan
- okresní kolo
1. místo Jakub Charvát - 7.B A. Převrátilová
Atletický čtyřboj
- okresní kolo
FOTOGALERIE
1. místo družstvo starších žákyň I. Malátová
2. a 4. místo družstva starších žáků M. Kindl
Okresní přebor v přespolním běhu

FOTOGALERIE

1. místo družstvo mladších žákyň I. Malátová
1. místo družstvo starších žákyň
3. místo družstvo mladších žáků
3. místo družstvo starších žáků
Krajské finále v přespolním běhu
celkové výsledky zde

FOTOGALERIE
 

5. místo družstvo mladších žákyň
6. místo družstvo starších žákyň
Florbal - okresní přebor 1. místo družstvo starších žáků M. Kindl
Florbal - krajský přebor 3. místo
Košíková - okresní přebor 1. místo družstvo starších žákyň I. Malátová
2. místo družstvo starších žáků M. Kindl
Házená - krajské finále (Novinářský kalamář) 2. místo družstvo starších žákyň I. Malátová, P. Fornouz
  4. místo družstvo starších žáků M. Kindl
  3. místo chlapci - III. kategorie J. Charvátová
Odbíjená - okresní turnaj 2. místo dívky I. Malátová
4. místo chlapci K. Charvát
Náš kraj, naše město (výtvarná soutěž) 1. místo Denisa Červená - 8.A H. Matějovská
1. místo Michaela Havlíčková - 8.B
Přírodovědný Klokan (Kadet, Junior)
okresní kolo
2. místo Martin Dolejš - 8.A J. Rajčok
Školská futsalová liga ČMFS - krajská kvalif. 1. místo družstvo mladších žáků K. Charvát
Školská futsalová liga ČMFS - mezikrajské finále 2. místo
Street Hockey Cup   1. místo družstvo žáků - 7. ročník
FOTO1     FOTO2
K. Charvát
Pohár rozhlasu
- okresní kolo
1. místo mladší žákyně I. Malátová
1. místo starší žákyně
2. místo mladší žáci K. Charvát
1. místo starší žáci
Pohár rozhlasu
- krajské kolo
2. místo starší žákyně I. Malátová
3. místo starší žáci K. Charvát
7. místo mladší žákyně I. Malátová
Hokejbal
- pohár starosty Dobřan
2. místo družstvo 6. - 7.r. K. Charvát
McDonald's Beach Cup
- finále pro Čechy
3. místo mužstvo starších žáků K. Charvát
5. - 8. místo mužstvo mladších žáků

Školní atletický klub

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
Krajský přebor nejmladšího žactva v atletice 2. místo Kryštof Krs - 5.C Čeněk Smetana
3. místo Tomáš Regner- 4.D
4. místo Klára Lokajíčková - 5.A
4. místo Veronika Dobrá - 3.A
Pohár mládeže Plzeňského kraje v přespolním běhu
FOTOGALERIE
1. místo Kryštof Krs - 5.C
1. místo Eva Vacíková - 5.D
Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje v atletice 1. místo družstvo mladších žáků Čeněk Smetana
Krajský přebor ve vícebojích (atletika) 1. místo Jan Míka - 8.C
4. místo Veronika Kukaňová - 8.B
Pohár mládeže Plzeňského kraje v přespolním běhu
FOTOGALERIE
1. místo Veronika Kukaňová - 8.B
2. místo Patryk Borycki - 7.D
Nejlepší výkony roku 2010 v ČR 9. místo (300 m) Jan Míka - 8.C
16. místo (600 m) Veronika Kukaňová - 8.B
Nejlepší výkony roku 2011 v ČR 2. místo (60 m) Barbara Píchalová
9. místo (1500 m) Kryštof Krs
   
Nejlepší halové výkony 2011 v ČR 1. místo
(1000 m)
Kryštof Krs - 5.C
9. místo
(600 m)
Klára Lokajíčková - 5.A
12. místo
(600 m)
Eva Vacíková - 5.D
Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje (hala) 2. místo
(1000 m)
Kryštof Krs - 5.C
4. místo
(60 m)
Klára Lokajíčková - 5.A
6.  místo
(600 m)
Klára Lokajíčková - 5.A
8. místo
(60 m)
Tomáš Regner - 4.D
10. místo
(600 m)
Kateřina Křenková - 3.B
10. místo
(600 m)
Václav Květoň - 4.B
Přespolní běh - přebor města Plzně 1. místo Barbara Píchalová - 3.C
2. místo Veronika Dobrá - 3.A
3. místo Vanda Krsová - 2.B
3. místo Marek Stehlík - 2.D
3. místo Kryštof Krs - 5.C
6. místo Kateřina Burianová - 2.B
6. místo Karel Naxera - 5.C
1. místo Zdeněk Polívka - 8.B
4. místo Veronika Kukaňová - 8.B
Pohár mládeže Plzeňského kraje
po 4. závodě
1. místo Barbara Píchalová - 3.C
2. místo Marek Stehlík - 2.D
2. místo Veronika Dobrá - 3.A
2. místo Kryštof Krs - 5.C
3. místo Vanda Krsová - 2.B
3. místo Klára Lokajíčková - 5.A
5. - 6. místo Kateřina Křenková - 3.B
6. místo Karel Naxera - 5.C
1. místo Zdeněk Polívka - 8.B
4. místo Veronika Kukaňová - 8.B
Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje 1. místo (1500 m) Kryštof Krs - 5.C
3. místo (výška) Veronika Lebedová - 8.C
3. místo (4 x 60 m) Ledová, Kukaňová, Šperlová, Píchalová
4. místo (800 m) Veronika Kukaňová - 8.B
4. místo (60 m přek.) Václav Wohlmut - 6.C
4. místo (100 m přek.) Veronika Lebedová - 8.C
4. místo (200 m přek.) Veronika Kukaňová - 8.B
6. místo (150 m) Tereza Šperlová - 8.E

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

 

 

 

 

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH  21/22

Skaláček na Dni sociálních služeb NEW

Přivítání prvňáčků 1.9.

Adaptační kurzy v 6. ročníku

Páťáci přivítali prvňáky

Nabídka zájmových kroužků

Deváťáci přivítali páťáky (červen)

Exkurze do Národního technického muzea

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (foto)

ARCHIV 21/22


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti