Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Projektový den 7. ročníku aneb

Všechno je jinak

V úterý 26. 10. 2010 si mohli žáci sedmých tříd vyzkoušet sami na sobě vyučování jinak. Každý z žáků si mohl vybrat činnost z nabídky podle vlastního zájmu. Výběr z nabídky probíhal týden před vypuknutím akce. Konečně jednou sedmáci netrpělivě čekali, až se otevřou brány školy, aby se mohli zapsat na vytoužený seminář – předmět. Neb podle rčení Kdo dřív přijde, ten dřív mele …..kdo dříve dorazil, měl větší šanci zvolit oblíbenou aktivitu.

První dvě vyučovací hodiny někteří příjemně strávili v knihovně, v přeštickém kostele, muzeu nebo nad zeměpisným atlasem. Některá děvčata si zkusila vyrobit vlastní výrobek či chlapci sportovci vybíjeli energii při sportovních hrách. Po velké přestávce se každý zapojil do práce v různých seminářích. Nabídka byla opravdu pestrá: čtení, psaní, kreslení, zábavné počítání, hry v angličtině, Anglie očima žáků, pozorování přírodnin pod mikroskopem, základy sportovního lezení.

A závěrečné hodnocení? Posuďte sami dle názorů sedmáků:

….den pro sedmé třídy se moc líbil, protože si každý mohl vybrat to, co ho baví a co se mu líbí. Já jsem šla do dílen a sice jsme to nestihla dodělat, ale stejně to byla zábava…

...den pro sedmé ročníky se mi líbil, protože jsem si vybral dobré předměty. Určitě bych akci zopakoval…

…líbil se mi, byly tam zajímavé aktivity, Mohlo tam být třeba vaření pro chlapce, nebo se tam ještě mohly zapojit počítače, protože je letos nemáme..

…líbil se mi, byl to super super den, hodiny mě moc bavily..

…den se mi hodně líbil, protože jsme se nemuseli učit. A mohli jsme si vybrat, co chceme dělat. Jenom byla škoda, že nebylo pro holky třeba cvičení podle kazety...

…líbil se mi moc, bylo to zábavné a dozvěděli jsme se něco nového než v hodinách, myslím si, že si s tím paní učitelky daly práci, ráda bych to zopakovala v osmé třídě...

…líbil, jak jsme byli v těch skupinách, tak jsme se mohli lépe poznat, myslím si, že učitelé se snažili připravit zábavný program, abychom se nenudili...

…byl jsem rád, že jsem se dostal na sportovní hry a lezení...

…den pro sedmou třídu se mi velice líbil, bylo to zábavné i vzdělávací, ale vadilo mi, že jsem se nedostal na to, na co jsem chtěl…

FOTOGALERIE

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster