Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Čtenářská soutěž

Na konci druhé třídy jsou žáci již zdatnými čtenáři. Umí nejen výrazně hlasitě číst, ale i pěkně vypravovat. Každý rok vybíráme tři nejlepší z každé třídy, kteří se potom utkají v celoročníkové soutěži.

Ta letošní proběhla 3. května 2011. Všech 12 soutěžících velmi hezky četlo i vypravovalo, Bylo obtížné rozhodnout, kdo byl nejlepší. Na 1. místě se umístil Michal Duchek z 2.A, na 2.místě Barbora Steinerová a Sára Vlčková z 2.D, Jan Kocourek z 2.C byl třetí.

Děvčata z 2.D napsala své dojmy ze soutěže:

 Sára Vlčková: Paní učitelka Alena Motejzíková mě vybrala na čtenářskou soutěž, byla jsem moc ráda. Na čtenářské soutěži bylo 12 dětí z druhých tříd. Četli jsme příběh LETNÍ NOC, který byl moc hezký. Každý z nás příběh přečetl, potom ho vyprávěl. V porotě byly 4 paní učitelky, které rozhodovaly o vítězi. Po chvíli rozhodování jsme dostali diplom, vyhrála jsem 2. místo. Byla jsem na sebe moc pyšná a rodiče taky.

Barbora Steinerová: V úterý 3.5. se 12 dětí ZŠ Přeštice zúčastnilo čtenářské soutěže. Každý z nás přečetl a převyprávěl článek LETNÍ NOC. O umístění rozhodovala porota, v níž byla paní učitelka Křenová, Holá, Hanzlíková a Čapková. Děti, kterým se soutěž vydařila, si odnesly krásné ceny. Soutěž se nám všem moc líbila.

Mgr. Alena Motejzíková

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster