Menu schované do tlačítka

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V sobotu 24.11.2007 proběhl na obou stupních naší školy den otevřených dveří. V obou budovách mohlo více než 700 návštěvníků školy vidět žáky při různých aktivitách.

S velkým zájmem se setkala nejen práce s interaktivní tabulí, ale i další činnosti, které bylo možno zhlédnout.

Velké poděkování patří všem učitelům a provozním zaměstnancům, kteří se na akci podíleli.

Největší poděkování patří hlavním aktérům - žákům, kteří vytvořili báječnou atmosféru a svými aktivitami zaujali návštěvníky školy.

Nabízíme Vám několik videoukázek a fotografií:

 

1.stupeň

v první třídě

ve druhé třídě

Flétničky

interaktivní tabule 1

interaktivní tabule 2

počítačová učebna

Skaláček

pracovní činnosti

ve třetí třídě

výtvarná výchova

angličtina 1

angličtina 2

družina

rozcvička

 

2.stupeň

angličtina

aranžování

informatika

matematická dílna

přírodovědný kroužek

v učebně biologie

Skalka

fyzikální pokusy

historický kroužek, prostírání

výstava výtvarných prací

práce o Africe

setkání s pohádkou

aerobic

košíková

florbal

práce v dílně

 

FOTOGALERIE

 

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Exkurze ZOO Praha NEW

Vzdělávací program TŘÍDĚNÍ ODPADU NEW

Adaptační kurzy 6. ročníku

Exkurze 9. r. ve spalovně komunálního odpadu

První školní den

Páťáci vítají prvňáčky

ARCHIV 2022/2023


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti