JOSEF HLÁVKA

 

 

 

 

EU PENÍZE ŠKOLÁM

SDÍLENÉ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro

 

Vytvořené materiály jsou k dispozici ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v ČR. V případě zájmu kontaktujte email sablony2@zsprestice.cz a požadované materiály budou zaslány.

 

číslo  Název, seznam materiálů Ročník  Předmět  Tematický okruh  Autor
36  Čertí škola   1., 2.  Český jazyk a literatura
 Matematika
 Hudební výchova
 Tělesná výchova
 Pracovní výchova
 Jazyková výchova
 Číslo a početní operace
 Vokální činnosti
 Pohybové dovednosti
 Práce s drobným materiálem
 Vlasta Holá
 Pavlína Křenová
41  Jarní procházka druhou třídou   2.  Český jazyk a literatura
 Matematika
 Prvouka
 Jazyková výchova
 Číslo a početní operace; geometrie v rovině a v prostoru
 Člověk a čas; Rozmanitost přírody
 Helena Medková
49  Čertí škola   4.  Český jazyk
 Matematika
 Jazyková výchova; literární výchova
 Číslo a početní operace; geometrie v rovině a v prostoru
 Naďa Květoňová
50  Čertí škola   5.  Český jazyk a literatura
 Matematika
 Jazyková výchova
 Číslo a početní operace
 Naďa Květoňová
53  Kouzelné prvoučení   1.  Prvouka  Místo, kde žijeme; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví  Naďa Květoňová
66  Strašidelná škola   3.  Český jazyk a literatura
 Anglický jazyk
 Matematika
 Jazyková výchova; literární výchova
 Čtení s porozuměním; psaní
 Číslo a početní operace
 Pavlína Křenová
91  Tělesná výchova   6. - 9.  Tělesná výchova   Průřez tématy  Ilona Malátová

   Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                   webmaster