Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI
ŽÁKY (foto) NEW

Den s LESY ČR

Z AKCÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 17/18

Slavnostní předání jazykových certifikátů Cambridge

EXKURZE - DOLOMITY (nové foto)

KRŠKO:Zvonec a konec. Ale jen pro tento školní rok!

Vodácký kurz Otava 2018

Čilá komunikace s Krškem pokračuje

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

Změna inkasního čísla účtu pro platby obědů

Vážení rodiče,

Česká spořitelna ruší sběrný účet číslo: 100132051/0800. Proto je nutné, abyste si na inkasu

změnili číslo účtu příjemce na účet číslo: 2311480207/0100.

Kopii o změně můžete zaslat do školní jídelny na e-mail: jidelna@zsprestice.cz nebo poslat po synovi /dceři/.
To vše nejdéle do 30. 11. 2018.

Děkujeme za pochopení

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster