Menu schované do tlačítka

 

 

Informace k zápisu do 1. ročníku Základní školy Josefa Hlávky Přeštice
na školní rok 2021/2022 a zápis do školní družiny pro budoucí žáky 1. ročníku

Datum zápisu: 8. dubna 2021

Místo zápisu: Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, budova Rebcova 386 – I. stupeň

Termín zápisu: 14. 00 – 17. 00 hod. dle rezervačního systému

Z důvodu epidemiologické situace a v souladu s nařízeními MŠMT proběhne pouze formální část zápisu bez přítomnosti dětí.
Během zápisu je povinností dodržovat předepsaná hygienická opatření. Během celého administrativního procesu jsou účastníci povinni mít nasazený respirátor předepsané třídy, při vstupu do budovy použít dezinfekci a dodržovat pokyny koordinátorů zápisu.

Děkujeme za spolupráci.

Průběh zápisu:
zákonný zástupce si zarezervuje čas na dané zápisové místo dle mateřské školy, kterou navštěvuje dítě 
V TOMTO REZERVAČNÍM SYSTÉMU 

 • zákonný zástupce se dostaví v daný čas s následujícími doklady:
  občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, vyplněný Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ a Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  - KE STAŽENÍ ZDE
 • motivační část – nebude probíhat, zápis bez účasti dětí
 • formální část – kontrola dodaných dokumentů, zápis dítěte do 1. ročníku
  Zákonný zástupce obdrží rozhodnutí ředitele školy o přidělení registračního čísla, pod kterým bude přibližně do týdne zveřejněno přijetí či nepřijetí dítěte (na webu školy a ve vývěsní skříňce před budovou školy).
 • po zápisu bude možnost zapsat dítě i do školní družiny (místnost - Zápis do ŠD)

Odklad povinné školní docházky:

 • pokud pro své dítě zvažujete odklad povinné školní docházky, je třeba k zápisu přinést tyto doklady:
  vyplněnou Žádost o odklad povinné školní docházky (KE STAŽENÍ ZDE) se dvěma přílohami - doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě, že se v daný termín nebudete moci dostavit (karanténa), bude dne 22. dubna 2021 probíhat doplňující termín zápisu v době 14.00 – 16.00 hod. v budově Na Jordáně 1146, Přeštice.

Před zápisem v náhradním termínu je nutno nahlášení této skutečnosti na mail fornouz@zsprestice.cz.

 

V Přešticích 17. 3. 2021

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

 

PDF VERZE

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

UKLIĎME PŘEŠTICE - děkujeme za účast

Vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

Masopust v 1. ročníku

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Dárky od BESIPu pro větší bezpečnost

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ BYL VELMI ÚSPĚŠNÝ

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti