Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Šikana a vztahy mezi lidmi

V měsíci únoru se žáci 4. ročníku zúčastnili preventivního programu na téma: „Šikana a vztahy mezi lidmi.“ Lektorky hovořily o zvládání životních situací a zábavnou formou pomocí loutek společně s dětmi hledaly správná rozhodnutí při jejich řešení.

Žáci měli možnost sehrát scénky a na konkrétních příkladech ze života předvést, jak se bránit ubližování a napadání ze strany druhých. Lektorky také připomněly důležitost prevence a bezpečnosti při pohybu v internetovém prostředí a zmínily existenci institucí, které dětem pomáhají při řešení problémů.

Vyučující 4. ročníku

 Zdravý životní styl

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster