Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Projektový den fyziky
Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí

V rámci spolupráce naší školy s Gymnáziem Plzeň, Mikulášské náměstí, se i letos vybraní žáci 9. ročníku zúčastnili 21. 5. 2019 projektového dne fyziky. Přes počáteční potíže se zpožděním autobusu zvládli naši žáci za pomoci studentů gymnázia ve třech blocích postupně měřit střídavý proud a napětí, sestavovat obvod z polovodičových součástek a měřit přirozenou radioaktivitu v budově i mimo ni. Prohloubili si tak znalosti a dovednosti, které získali během hodin fyziky na základní škole.

Mgr. Drahuše Bošková

 Projektový den fyziky

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster