Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Vlastivědný výlet 5. ročníku do Prahy

Dne 3. a 4. října 2018 se žáci 5. ročníku naší školy zúčastnili vlastivědného výletu do Prahy. Měli možnost zhlédnout nejvýznamnější památky, místa a objekty našeho hlavního města. Cestou nás provázela paní učitelka Hana Černošková a poskytla dětem odborný a jejich věku přiměřený výklad. Počasí všem přálo, dětem se moc líbilo a žáci si odnesli mnoho nových a také spoustu nevšedních informací. Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Černoškové za skvělý výklad.

kolektiv vyučujících 5. ročníku

 Vlastivědný výlet 5. ročníku do Prahy

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster