Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Rozloučení s absolventy
(FOTOGALERIE)

Slavnostní předávání jazykových certifikátů Cambridge

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Moje cesta na svět

Národní iniciativa pro život organizuje pro školy program primární prevence s názvem "Moje cesta na svět".

Na toto téma čekaly dvě vyučovací hodiny na žáky 3. ročníku naší školy. Nejprve si doma děti společně s rodiči připravily pracovní listy se základními informacemi o jejich narození. Ve škole pak probíhala výuka, kterou vedla zkušená a velmi šikovná lektorka Mgr. Jana Řezníčková. Děti byly seznámeny s početím, prenatálním vývojem a porodem úměrně k jejich věku a s přihlédnutím na jejich osobité potřeby. Všemu pozorně naslouchaly, se zaujetím kladly další dotazy a s nadšením spolupracovaly.

Reakce dětí byly velmi pozitivní: "Nejvíce mě bavilo, jak jde miminko na svět a co je to láska. Mě bavilo všechno, bylo to moc hezké. Bavilo mě, když jsme si ukazovali ty figuríny miminek."

Mgr. Naďa Květoňová, za vyučující 3.ročníku

 Moje cesta na Svět

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster