Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

V Lužanech za Josefem Hlávkou

Na začátku a v polovině října se děti třetích a čtvrtých tříd vydaly zblízka poznávat život a dílo osobnosti, jejíž jméno nese ve svém názvu naše základní škola. Spolu se svými třídními navštívily zámek v Lužanech, kde pan Josef Hlávka dlouhá léta žil a tvořil, a který býval i místem setkávání významných nositelů kultury tehdejší doby. Děti se seznámily s prostředím zámku, ve kterém byly provázeny se zajímavým výkladem. Z návštěvy si jistě odnesly mnoho nových zážitků.

Děkujeme nadaci Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, která nám prohlídku zámku umožnila a paní Kaufnerové, která svým poutavým výkladem děti zaujala.

tř. uč. třetího a čtvrtého ročníku

 V Lužanech Za Josefem Hlávkou

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster