Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Expedice „Krško 2019“!

Vážení přátelé,

je nám velkou radostí vás informovat o dalším úspěšném výměnném pobytu našich žáků v základní škole Jurija Dalmatina v Kršku, který proběhl letos ve dnech 25.- 27. března.

Průběžně se snažíme vás velmi důkladně informovat o aktuálním dění ve společném projektu ZŠ Josefa Hlávky Přeštice a ZŠ Jurija Dalmatina s názvem „The Flying Letters", kdy si vybraní žáci našich škol nejprve po jeden školní rok vyměňují ručně psané dopisy na různá témata, aby se pak v dalších dvou následujících letech mohli osobně setkat, nejprve ve Slovinsku v Kršku, pak u nás v Přešticích. Jistě již netrpělivě vyhlížíte reportáž z letošního výměnného pobytu v Kršku, tak tedy pohodlně se usaďte, začínáme!

Den 1. – pondělí 25.3.2019

Po asi desetihodinové cestě z Přeštic nás Krško přivítalo začínajícím jarem a příjemným počasím. Po příjezdu a krátkém neformálním přivítání jsme absolvovali náš první oběd ve školní jídelně (hlášení pro maminky – zeleninové rizoto s kuřecími špízy a salát), tím posilněni jsme se pak již s našimi protějšky sešli v tanečním sále školy, kde nás přivítala paní ředitelka a naši žáci se poprvé setkali tváří v tvář se svými slovinskými kamarády, které dosud znali jen z dopisů. Řada dětí už se nemohla setkání dočkat, někteří si již vytvořili přátelské vazby prostřednictvím sociálních sítí. Mnoho dalších však zatím přesně nevědělo, co je čeká. Některé dvojice se proto vítaly vřelým objetím, někde byly vidět počáteční rozpaky. Všechny děti obou národností doprovázeny slovinskými rodiči se pak rozešly do svých prozatímních domovů.

Pro dospělé osazenstvo naší výpravy bylo připraveno milé večerní posezení se slovinskými vedoucími projektu a vedením školy. Měli jsme možnost se po dvou letech zase osobně setkat, probrat průběh organizace projektu a také si vzájemně pohovořit o tom, jaká jsou specifika či problémy naší společné profese, rozšířit si obzory a rozhodně také načerpat novou inspiraci.

Den 2. – 26.3.2019

Hned ráno všichni naši žáci doprovázeli své slovinské protějšky do jejich hodin, kde měli možnost vidět, jak to zde ve škole vypadá v běžné výuce. Pak následoval zlatý hřeb dopoledního programu, kterým byla rozhlasová show. Ve školním rozhlase zaznělo několik příspěvků, od paní ředitelky a koordinátorek projektu, až po příspěvky studentů, kdy naším želízkem v ohni byl skvěle připravený trojjazyčný příspěvek Štěpána Smatany, který zde svoji rozhlasovou premiéru zvládl naprosto skvěle a okamžitě se stal superstar výpravy.

Následoval workshop všech účastníků projektu v tělocvičně školy, kde jsme měli možnost se pěkně vyřádit pod vedením dvou místních učitelek tělocviku, které měly připraven jednoduchý, ale velmi zábavný sportovní program.

Po obědě ve školní jídelně (hlášení pro maminky – špenát, brambory a vařené hovězí) jsme se společně se slovinskými účastníky projektu vydali na další společnou výpravu do těsné blízkost jediné jaderné elektrárny ve Slovinsku, která sídlí právě v blízkosti Krška. Zde jsme si ve vzdělávacím centru "Svet energije" vyzkoušeli na vlastní kůži jednoduché fyzikální pokusy, ale hlavně jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o výrobě a distribuci elektrické energie.

Dále nás naši přátelé vzali na prohlídku nádherného historického centra města „Novo město“. Bylo úžasné sledovat, jak se všichni účastníci snaží domluvit. Nejprve vždy přišla na řadu angličtina, pak v případě neporozumění čeština respektive slovinština, když ani tyto komunikační nástroje nefungovaly, přišly na řadu ruce a nohy. Poznávací část odpoledne jsme završili v nákupním centru, odkud vám děti přivezly spoustu krásných dárků a suvenýrů.

Tímto okamžikem společný program pro dětské účastníky končil a následoval pro ně individuální program v hostitelských rodinách. Někde se chystala návštěva pizzerie, někde společný piknik, jinde návštěva akvaparku či procházka místní přírodou. Pro dospělou část naší výpravy bylo připraveno opět milé posezení u místních gastronomických specialit. I po tak náročném dni jsme tento večer strávili ve velice příjemné atmosféře ve společnosti našich slovinských kolegů a přidali jsme i trochu českého koření v podobě zpívání při kytaře.

Den 3. – 27.3.2019

Hned ráno byli všichni čeští i slovinští účastníci projektu rozděleni do čtyř skupin, v rámci kterých prošli čtyřmi různými workshopy. Takže se společně vyšívalo, peklo, tančilo a zpívalo.

Krátce po poledni nadešla slavnostní chvíle vystoupení českých i slovinských dětí v závěrečné prezentaci projektu v místní tělocvičně. V rámci programu kromě několika formálních proslovů došlo také na prezentaci výsledků dopoledních workshopů, kdy všichni účastníci společně zazpívali dvě písně a zatančili veselý tanec.

Dále proběhly dva soutěžní kvízy - český a slovinský, a program zakončila prezentace naší školy s názvem „Bus Tour from Přeštice to Krško“, v rámci které jsme zábavnou formou všem přítomným představili jak naše město a naši zemi, tak trasu, kterou jsme absolvovali, včetně zastávek s upozorněním na zajímavé skutečnosti. Nechyběl nám například v Salcburku téměř opravdový Wolfgang Amadeus Mozart, při průjezdu Alpami dívka v kroji s bandaskou na mléko a v neposlední řadě pak v Kršku legendární závodník na ploché dráze, kterého (vlastně kterou!) na našich fotografiích jistě nepřehlédnete.

 

TEXT PREZENTACE

Zamávat na cestu nám přišli jak všichni účastníci projektu - děti i učitelé, tak rodiče slovinských účastníků, u kterých byly naše děti po uplynulé tři dny ubytovány. Přátelé, na shledanou za rok u nás v Přešticích!

Závěrem mi dovolte slova díků, neboť projekt tohoto rozměru je bezpochyby týmovým dílem a bez skvělé spolupráce a podpory jak všech hlavních zúčastněných, tak celého realizačního týmu by nikdy nemohl existovat. Tak tedy:

  • Děkuji všem dětským účastníkům za jejich nadšení, energii a zodpovědnost v průběhu celého pobytu v Kršku, jejich rodičům pak za podporu a příjemnou spolupráci.
  • Děkuji paní Šárce Havlíčkové, která věnovala pro náš projekt velký dárkový koš s českými produkty, který jsme v Kršku předali ředitelce školy, a dále pak dárkovou psací sadu pro každého slovinského účastníka.
  • Děkuji Městu Přeštice, které nám poskytlo drobné dárky a propagační materiály pro naše slovinské účastníky.
  • Velké díky směřují k mým kolegyním na cestě do Krška a zpět, jmenovitě: Ivaně Boulové, Lence Petrášové, Janě Mračkové a Růženě Maxiánové, dámy, upřímně vám všem děkuji za velkou pomoc a podporu v průběhu celého projektu a hlavně pak při práci na přípravách naší expedice, a navíc i za milou společnost při plnění náročných pracovních úkolů v Kršku!
  • Velké díky patří také našemu „neviditelnému“ realizačnímu týmu pod vedením zástupkyně paní Michaely Hrubé, který nám skvěle zajistil všechny potřebné administrativní a organizační záležitosti.
  • Díky patří také našim kolegům učitelům za jejich shovívavost a vstřícnost při suplování za nás nepřítomné v době výměnného pobytu. Slibujeme, že na nějaký čas dáme pokoj J

Už teď se moc těšíme na další pokračování našeho projektového seriálu - již v příštím školním roce se chystáme přivítat naše slovinské přátele u nás v Přešticích!

 

Mgr. Ing. Olga Volfová Naxerová
koordinátorka projektu
duben 2019

PROGRAM EXPEDICE

 

 Projekt Krško

Ohlasy účastníků expedice Krško 2019

Nejvíce se mi líbilo, že jsem mohla poznat nové lidi a procvičit si angličtinu a poznat, jak se žije v jiných zemích. Zajímavý byl ten program na konci. Překvapilo mě, že tam všichni mluvili plynně anglicky. Nejobtížnější bylo domluvit se s rodiči, protože neuměli mluvit anglicky. Výměnný pobyt mi dal zkušenosti, viděla jsem, jak se žije v jiných rodinách, a procvičila jsem si angličtinu.
Zuzka, 7.C

Nejvíce se mi líbila spolupráce se slovinskými dětmi a nakupování. Zajímavé pro mě bylo poznat, jaké mají jídlo a jak sedí ve škole. Překvapilo mě, jak mají barevnou školu. Nejobtížnější pro mě byla cesta. Při výměnném pobytu jsem se trochu zlepšila v angličtině.
Iveta, 7.D

Nejvíce se mi líbilo, když jsme s mojí Slovinkou mluvili anglicky. Nejvíc zajímavá byla místa, kam mě vzala moje slovinská rodina. Překvapilo mě, jak jsme si dobře rozuměli. Nejobtížnější bylo mluvit se slovinskými rodiči. Výměnný pobyt mi zlepšil zase víc angličtinu a našla jsem si nové kamarády.
Kateřina, 8.C

Nejvíce se mi líbilo, že jsem poznala hodně hodných lidí a to že jsem si procvičila angličtinu. Nejvíce zajímavé mi přišlo to, že oni mají 5 jako 1. Překvapilo mě, že skoro všichni mluvili krásně anglicky. Nejobtížnější mi přišlo dorozumět se s jejími rodiči, protože anglicky uměli jen trochu. Myslím si, že jsem si procvičila hodně angličtinu.
Karolína, 7.C

Nejvíce se mi líbilo, že jsme tam přijeli a všichni se chovali velmi přátelsky a mile. Zajímavé bylo, že jsme bydleli u rodin a poznali jsme jejich život. Překvapilo mě, když jsme seděli při hodině ve třídě a všichni se tam bavili se všema a byla tam taková uvolněná atmosféra. Neobtížnější asi bylo večer, když už jsem byla unavená mluvit anglicky a přemýšlet, co řeknu. Byla to velká zkušenost a poznala jsem nové lidi a tradice.
Alča, 7.E

Byla tam krásná příroda. Zajímavá byla škola, bylo to nádherné bludiště. Nejobtížnější bylo se dobře domluvit, protože Slovinci byli s angličtinou napřed.
Pavla, 7.E

Na pobytu se mi nejvíce líbila hodná a laskavá rodina. Zajímavé bylo rozdělení města na starší a mladší (novější) část. Překvapilo mě, že jejich povrch nebyl rovný, ale kopcovitý, a také že na každém kousku u kopce měli vinohrady. Nejobtížnější byla cesta tam. Výměnný pobyt mi dal to, že se můžu domluvit i jiných zemích, než v ČR.
Honza, 8.C

Nejvíce se mi líbilo, že tam mají pěkně zařízenou školu a také se mi líbily vesnice, které neměly namačkané domky na sobě, ale mezi domky měli krásný prostor. Zajímavé bylo, že měli bazén ve škole. Překvapilo mě, že znají všechno jídlo z Čech. A nejobtížnější byl ten tanec. Výměnný pobyt mi dal to, že jsem poznala novou rodinu a školu.
Alžběta, 7.E

Měla jsem hodnou rodinu, která mi koupila jako dárek oblečení. Měli skleněné zdi, nebo alespoň většinu. Nejobtížnější byla jejich škola, bylo to takové bludiště. Jsem ráda, že jsem poznala Slovinsko.
Zuzanka, 7.E

Líbilo se mi tam, že Slovinci byli fajn a že měli dobré soutěže, atd. Měli tam hezké prostředí, vinice a hory. Měli hezký dům. Všichni byli na mě příjemní a jsem spokojená s hostitelskou rodinou.
Tereza, 7.E

Na výměnném pobytu se mi nejvíce líbilo, jak jsme se tam domlouvali anglicky. Bylo pro mě nejobtížnější se orientovat ve škole, protože jsem se lehce ztratila v tom jejich labyrintu. Výměnný pobyt mi dal šanci si zkusit, jak to v jejich škole probíhá.
Katka, 7.E

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster