Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH

Ve čtvrtek 2. 5. jsme se se žáky 6. ročníku zúčastnili dějepisné exkurze s cílem státní zámek Kozel, kde je v jízdárně dočasně umístěna výstava s názvem České korunovační klenoty na dosah. Mohli jsme zde spatřit exponáty související s dobou a životem českého krále a císaře Karla IV., model hradu Karlštejn, dobové zbraně apod. Ti odvážnější si pohladili katovský meč a čekali, co jim napoví. Na panelech byly umístěny informace o Karlu IV. a jeho činech. Stěžejní část výstavy ovšem tvořily skvostné repliky českých korunovačních klenotů od předních českých zlatníků světové úrovně. I o nich jsme se dozvěděli zajímavé informace, které budou moci žáci následně využít v 7. ročníku, až budou v hodinách dějepisu probírat téma Karel IV. a jeho doba. Díky této příležitosti už nebudeme muset stát dlouhé fronty v Praze, až budou při výjimečných událostech k vidění původní klenoty.

Během exkurze jsme rovněž využili možnosti navštívit také samotný lovecký zámek Kozel. Prošli jsme si celkem 22 místností, ve kterých jsme se mohli seznámit s nábytkem z období klasicismu a empíru. Byl nám přiblížen život šlechty v tomto období. Ze zajímavostí uvádíme např. způsob přivolávání sluhů různými zvuky zvonků nebo keramiku ve tvaru zeleniny. Prohlídka končila v zámeckém divadle, které bývalo dříve stájí pro koně.

Po návratu si žáci v následujících dnech ověřili v připravených pracovních listech, co všechno si z exkurze zapamatovali. Vzhledem k výsledkům jsme nabyli přesvědčení, že má smysl v tematických exkurzích nadále pokračovat, a obohacovat tak naše žáky o nové zážitky a zkušenosti.

Mgr. Markéta Kaslová

 Korunovační klenoty

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster