Menu schované do tlačítka

 

Kontakty

                  Budova 2. stupně v ulici Na Jordáně:

Telefon:

E-mail:

spojovatelka, vrátnice     379 304 714  
Tomanová Růžena     379 304 700    sekretar@zsprestice.cz
     
Fornouz Petr, ředitel     379 304 709
   778 405 978
   fornouz@zsprestice.cz
Hrubá Michaela, zást. řed.     379 304 711
   778 404 195
   hruba@zsprestice.cz
Boulová Ivana, zást. řed.     379 304 710
   778 404 194
   boulova@zsprestice.cz
     
Mgr. Jitka Maráková 
pracovnice PPP 
   606 344 170  

Fax: 379 304 708

adresa ID datové schránky: mkax73g

 

              Budova 1. stupně ZŠ v Rebcově ulici:

Telefon: E-mail:
Křenová Pavlína, zást. řed.     379 304 621
   778 404 192
krenova@zsprestice.cz
vrátnice     379 304 622  

 

Budova školní jídelny Na Jordáně:

Telefon: E-mail:
Naxerová Martina, vedoucí     379 304 729 jidelna@zsprestice.cz

 

Pedagogičtí pracovníci - 1. stupeň ZŠ

funkce telefon: e-mail
Bauerová Štěpánka  asistentka pedagoga    
Bezděková Anna  učitelka 379 304  637 bezdekova@zsprestice.cz
Čapková Pavlína  učitelka 379 304  627 capkova@zsprestice.cz
Černá Petra  asistentka pedagoga    
Friebel Lukáš  učitel 379 304  629 friebel@zsprestice.cz
Fornouzová Martina  učitelka 379 304  629 fornouzova@zsprestice.cz
Hanzlíková Blanka  učitelka 379 304  623 b.hanzlikova@zsprestice.cz
Havlíčková Šárka  učitelka 379 304  627 havlickova@zsprestice.cz
Holá Vlasta  učitelka 379 304  637 hola@zsprestice.cz
Kopřivová Vladislava  učitelka 379 304  637 koprivova@zsprestice.cz
Kozlová Jaroslava  učitelka 379 304  630 kozlova@zsprestice.cz
Květoňová Naděžda  učitelka 379 304  624 kvetonova@zsprestice.cz
Mašát Radek  učitel 379 304  627 masat@zsprestice
Medková Helena  učitelka 379 304  629 medkova@zsprestice.cz
Motejzíková Alena  učitelka 379 304  637 motejzikova@zsprestice.cz
Mrskošová Dana  učitelka 379 304  630 mrskosova@zsprestice.cz
Nehasilová Monika  asistentka pedagoga  
Němečková Alena  učitelka 379 304  629 nemeckova@zsprestice.cz
Plachá Lenka  učitelka 379 304  624 placha@zsprestice.cz
Radilová Věra  učitelka 379 304  630 radilova@zsprestice.cz
Sobotková  Daniela  učitelka 379 304  623 sobotkova@zsprestice.cz
Schlucková Jitka  učitelka 379 304  624 schluckova@zsprestice.cz
Velíšková Danuše  učitelka,
vých. poradkyně
379 304  623 veliskova@zsprestice.cz
Veselá Eva  učitelka 379 304  630 vesela@zsprestice.cz
Vizingrová Olga  učitelka 379 304  624 vizingrova@zsprestice.cz
Vodičková Lenka  učitelka 379 304  627 vodickova@zsprestice.cz
Zezulová Blanka  asistentka pedagoga    

 

 

Pedagogičtí pracovníci - školní družina

funkce telefon: e-mail
Kmochová Pavlína   hlavní vychovatelka 379 304  633 druzina@zsprestice.cz
Bauerová Štěpánka  vychovatelka 379 304  634  
Brunátová Lenka  vychovatelka 379 304  726  
Kokošková Šárka  vychovatelka 379 304  641  
Macháčková Helena  vychovatelka 379 304  632  
Maxianová Růžena  vychovatelka 379 304  727  

 

Pedagogičtí pracovníci -  2. stupeň ZŠ

funkce telefon: e-mail
Bošková Drahuše  učitelka 379 304  724 boskova@zsprestice.cz
Brunnerová Jaroslava  učitelka 379 304  723 brunnerova@zsprestice.cz
Dobranská Ludmila  učitelka 379 304  725 dobranska@zsprestice.cz
Dobranský Josef  učitel 379 304  746 dobransky@zsprestice.cz
Frančeová Eva  učitelka 379 304  738 franceova@zsprestice.cz
Hajžman Aleš  učitel 379 304  721 hajzman@zsprestice.cz
Hanzlíková Hana  učitelka 379 304  718 h.hanzlikova@zsprestice.cz
Hodanová Dagmar  učitelka,
vých. poradkyně
379 304  712 hodanova@zsprestice.cz
Charvát Karel  učitel 379 304  741 charvat@zsprestice.cz
Jílková Lucie  asistentka pedagoga 379 304  750 jilkova@zsprestice.cz
Kaslová Markéta  učitelka 379 304  718 kaslova@zsprestice.cz
Kašpar Václav  učitel 379 304  742 kaspar@zsprestice.cz
Kindl Marek  učitel 379 304  738 kindl@zsprestice.cz
Kožíšková Věra  asistentka pedagoga 379 304  718 cestina112@zsprestice.cz
Křížová Lenka  učitelka 379 304  720 krizova@zsprestice.cz
Kučerová Magdaléna  učitelka 379 304  724 m.kucerova@zsprestice.cz
Laštovková Vacíková 
Ivana 
učitelka 379 304  722 vacikova@zsprestice.cz
Majerová Miluše  učitelka 379 304  742 majerova@zsprestice.cz
Maxianová Růžena  asistentka pedagoga 379 304  726 kabinet319j@zsprestice.cz
Malátová Ilona  učitelka 379 304  753 malatova@zsprestice.cz
Malík Marián  učitel 379 304  746 malik@zsprestice.cz
Matějovská Hana  učitelka 379 304  712
379 304  754
matejovska@zsprestice.cz
Mračková Jana  učitelka 379 304  726 mrackova@zsprestice.cz
Petrášová Lenka  učitelka 379 304  725 petrasova@zsprestice.cz
Rajčok Jan  učitel 379 304  721 rajcok@zsprestice.cz
Straková Vladimíra  učitelka 379 304  719 strakova@zsprestice.cz
Šafratová Vlasta  učitelka 379 304  723 safratova@zsprestice.cz
Šestáková Jitka  učitelka 379 304  719 sestakova@zsprestice.cz
Terčová Anna  učitelka 379 304  720 tercova@zsprestice.cz
Trhlíková Magdaléna  učitelka 379 304  728 trhlikova@zsprestice.cz
Valentová Jana  učitelka 379 304  728 valentova@zsprestice.cz
Volfová Naxerová Olga   učitelka 379 304  722 volfova@zsprestice.cz
Zavadilová Alena  učitelka 379 304  717 zavadilova@zsprestice.cz
Žižková Jana  asistentka pedagoga 379 304  750 j.zizkova@zsprestice.cz

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

OZNÁMENÍ O ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ VRACEJÍCÍCH SE Z ASIJSKÝCH ZEMÍ 

KRŠKO AKTUÁLNĚ: 2 VOLNÁ MÍSTA! NEW

Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd VII.C a VII.E - FOTOALBUM NEW

Úspěch v krajském kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek NEW

Preventivní seminář "Sex, AIDS a vztahy" 

Krajské kolo ČEPS cup ve florbale 

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni 

Informace k lyžařskému výchovně vzdělávacímu zájezdu 2020 

Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek  - školní kolo 

Tři králové ve škole 

Životem bez závislostí (preventivní program) 

Výměnný pobyt našich přátel z Krška u nás v Přešticích se blíží!

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad


jídelníček

youtube
Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster