Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Kurz přípravy na jazykové zkoušky PET

Pro vybrané žáky 8. - 9. tříd s výbornými výsledky v předmětu Anglický jazyk v letošním roce opět otevíráme přípravný kurz na zkoušky PET (Preliminary English Test for Schools). Tento přípravný kurz bude mít formu kroužku a bude probíhat v rozsahu 60 minut týdně.

Žáci přípravného kroužku PET mají vždy možnost před složením „ostré“ PET zkoušky absolvovat „zkoušky nanečisto“, které probíhají přímo zde u nás na škole a jsou zdarma. Každý účastník tak získá aktuální zpětnou vazbu o svém výkonu.

„Ostré“ zkoušky PET pak probíhají při dostatečném počtu uchazečů přímo u nás na škole. Termín ostrých zkoušek pro žáky 9. ročníku je vždy volen tak, aby případně výsledky těchto zkoušek (mezinárodní jazykový certifikát PET) měli naši žáci k dispozici k přijímacímu řízení na střední školy. Cena mezinárodních zkoušek PET se pohybuje kolem 2.800,- Kč.

PŘIHLÁŠKA:  PDF   WORD

Vyplněné přihlášky předávejte Mgr. Janě Mračkové a Mgr. Růženě Maxiánové do pátku 28.9.2018.

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster