Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

CELOROČNÍ PROJEKT HOLOKAUST

V letošním školním roce jsme se opět vrátili k celoročnímu projektu Holocaust, který je koncipován pro žáky 9. ročníku. Žáci jsou aktivně zapojeni od počátku tím, že musí vypracovat libovolnou formou a v libovolném počtu jakýkoli projekt, který souvisí právě s tématem holocaustu. Na jaře probíhá v rámci jednotlivých tříd prezentace jejich prací, ze které vzejde minimálně jeden zástupce. Ten následně reprezentuje svou třídu v mezitřídní soutěži projektů.

Další částí projektu je poté projektový den s názvem Holocaust. Všichni deváťáci se ve vybraný den shromáždí v aule naší školy, aby zde zúročili poznatky, které načerpali v průběhu hodin dějepisu, případně získali další vědomosti o jedné z největších tragédií v moderních lidských dějinách. Celý den probíhá formou různých mezitřídních soutěží, do kterých se postupně zapojí většina žáků z každé třídy v různě sestavených soutěžních týmech. První disciplínou je právě mezitřídní soutěž vybraných projektů, kdy po jejich prezentaci dojde k vyhodnocení pořadí tříd na základě hlasování všech zúčastněných žáků. Další částí projektového dne je prezentace o Terezínu jako židovském ghettu, ve které zazní informace důležité pro rychlé zvládnutí následující první týmové soutěže. Všechny další disciplíny jsou již týmové a jde v nich o přesnost i rychlost. Žáci musejí odpovídat na různé otázky, vyhledávat nápovědy, uspět v testu nebo utřídit pojmy. Za každou disciplínu vybojuje dané třídní družstvo body v podobě pořadí v jednotlivých soutěžích. Na závěr se body sečtou. Vítězí třída, jejíž družstva dosáhla v součtu nejnižšího počtu bodů. V letošním školním roce to po tuhém boji a neustálém střídání pořadí dopadlo následovně: 1. místo 9. D, 2. místo 9. E, 3. místo 9. C, 4. místo 9. A, 5. místo 9. B.

V tomto roce byl celý projekt navíc doplněn rozborem knihy Deník Anny Frankové prostřednictvím hereček plzeňského divadla.

Poslední a nedílnou součástí projektu Holocaust je exkurze do Lidic a Terezína. Ta se uskutečnila 22. 5. Nejprve jsme zavítali do Lidic, kde jsme při prohlídce areálu bývalých Lidic uctili památku zdejších obyvatel položením kytice na společný hrob. Poté jsme navštívili muzeum s dobovými památkami na lidickou tragédii a s výpověďmi dětí a pamětníků. Obdrželi jsme zde rovněž pochvalu od paní průvodkyně, která se týkala chování a vědomostí našich žáků. Poté jsme přejížděli do Terezína. Tady už nám počasí tolik nepřálo, přesto jsme ve dvou skupinkách a s průvodci prošli areálem Malé pevnosti, kde bývala věznice gestapa. I v tomto případě si mohli žáci ověřit informace, které od nás slyšeli v hodinách, nebo během projektového dne. Rovněž i zde byli naši žáci pochváleni, stejně jako my za kvalitní přípravu. Účastníci exkurze odjížděli domů plni dojmů a pocitů, které mezi sebou následně rozebírali.

Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem jsme rozhodnuti v projektu Holocaust pokračovat i v příštích letech. Z našeho pohledu a s ohledem na současné dění okolo nás je třeba všem neustále připomínat, co strašného si dokážou lidé udělat navzájem. Je také potřeba udělat vše pro to, aby se nic podobného již neopakovalo. V tomto směru se jeví jako nejvhodnější forma právě námi zvolený model vlastních prožitků.

Mgr. Markéta Kaslová
vedoucí projektu

 Projekt Holokaust - foto

Animovaný příběh HANIN KUFŘÍK zde:

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster