Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Čertí školu si prvňáci užili

Ve dnech 3., 4. a 5. prosince 2018 se vyučování v prvních třídách proměnilo na „čertí školu“. Do lavic usedli malí čertíci a čertice. Plnili spoustu čertovských úkolů, počítali čertovsky těžké příklady, četli pekelná slova, malovali, stříhali, zpívali a trochu i sportovali. Zhlédli v divadle také veselou pohádku „Jak se čerti ženili“. Nakonec byli odměněni sladkým perníkovým Mikulášem.

kolektiv třídních učitelek prvních tříd

 Čertí škola

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster