Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Exkurze pro žáky 9. ročníku do třídírny odpadu v Černošíně

Ve dnech 6. a 15. května 2019 se žáci naší školy zúčastnili exkurze do třídírny odpadu v Černošíně.

V přednáškovém sále firmy Ekodepon s.r.o. se nejprve seznámili s problematikou třídění odpadu, dozvěděli se, co všechno se z recyklovaných surovin vyrábí. Věděli jste například, že z recyklovaného plastu se vyrábějí fleecové mikiny nebo náplně do spacích pytlů či koberce?

Na žáky čekaly i praktické ukázky výrobků z recyklovaných materiálů – zatravňovaní dlaždice, zpomalovací prahy, desky na výstavbu domů z plastového recyklátu, plotovky, ...

Žáci diskutovali s přednášejícím i na téma: “Co do kontejnerů na tříděný odpad nepatří?“ Přednášející pan Pacola hovořil i o nedalekém energetickém zařízení na využití odpadu v Chotíkově u Plzně. Nemalé finanční prostředky vynakládá stát na zřizování skládek odpadu – jednotlivé kazety skládky stojí milióny korun. Proto: TŘIĎME ODPAD!

Na závěr exkurze viděli žáci, jak velký stroj – kompaktor - zhutňuje jednotlivé vrstvy skládky. Byli jsme všichni překvapeni rozlehlostí skládky i mnoha nutnými opatřeními /protipožárními, odběry vzorků odpadních vod ze skládky, .../ souvisejícími s provozem skládky.

V závěru bych chtěla poděkovat panu Pacolovi za zajímavé informace i jeho elán, se kterým žákům předal ještě více motivace ke třídění odpadu. Na naší škole máme ve třídách plastové tašky, kam žáci třídí papír a plasty, čímž přispívají k lepšímu životu BEZ ZBYTEČNÉHO ODPADU.

Za kolektiv učitelů ZŠ
Lenka Křížová

 

Exkurze Černošín

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster