Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Anglické divadlo ve škole

Dne 19. února k nám zavítalo divadlo společnosti AZYZAH THEATRE se svým interaktivním představením „Murder Mystery“. Jak z názvu vyplývá, je to anglické divadlo a vše se tedy odehrává v anglickém jazyce. Je určeno dětem ve věku od 10 do 12 let a tak se ho zúčastnili naši čtvrťáci a páťáci.

Příběh se odehrává na pouti v zábavním parku a hlavní postavou je dívka Kiki, která se postupně setkává se čtyřmi tajemnými bytostmi – vlkodlakem, klaunem, Drákulou a dr. Frankensteinem. Žáci jsou hned od začátku vtaženi do děje, mají zjistit, co se Kiki přihodí a snažit se pomoci jí ze svízelné situace, kam se vždy dostane, když se s jednou z bytostí setká.

Herci se snaží tvůrčí a zábavnou formou zlepšit znalosti AJ u dětí. Ty opakují slovíčka, fráze i celé věty, i když to není vždy jednoduché. Nakonec vše společně zvládnou a příběh šťastně končí.

Představení bylo zajímavé, ale z reakce některých dětí bylo patrné, že měly problém s pochopením příběhu a děje a se složitější slovní zásobou.

Kolektiv vyučujících 4. a 5. ročníku

Anglické divadlo

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster