Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

PLÁNOVANÉ AKCE NA 2. STUPNI ZŠ

4. - 10. 9. ADAPTAČNÍ KURZY
- 6. ročník
13. 9. TŘÍDNÍ AKTIVY PRO 6. ROČNÍK
- od 17 hodin, budova ZŠ Na Jordáně
18. 9. ATLETICKÝ ČTYŘBOJ - okresní kolo (kat. IV, Přeštice)
- vybraní žáci
19. 9. EXKURZE ZOO PRAHA
- 8. ročník
25. 9. PŘESPOLNÍ BĚH – okresní kolo, Chlumčany
- vybraní žáci
28. 9. STÁTNÍ SVÁTEK
 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster