Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

PLÁNOVANÉ AKCE NA 1. STUPNI ZŠ

1. - 7. 10.   ZÁKLADNÍ KOLO LOGICKÉ OLYMPIÁDY
3.-5. ročník, dobrovolníci
2. 10. VLASTIVĚDNÁ EXKURZE – ZÁMEK LUŽANY
III.C + III.D
3. 10. VLASTIVĚDNÁ EXKURZE DO PRAHY
V.C + V.D
4. 10. DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ BLOVICE
IV.C + IV.D
4. 10. VLASTIVĚDNÁ EXKURZE DO PRAHY
V.A + V.B
5. 10. DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ BLOVICE
V.C + V.D
8. 10. Hudební pořad: MUZIKANTSKOU CESTOU KOLEM SVĚTA
1.- 5. ročník, aula ZŠ Na Jordáně
9. 10. DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ BLOVICE
IV.A + IV.B
10. 10. Program finanční gramotnosti: ABECEDA PENĚZ (edukační část)
5. ročník
11. 10. Divadlo Alfa: HONZA. HONZA? HONZA!
1. a 2. ročník
11. 10. Nové divadlo Plzeň, Malá scéna: CO TAKHLE SVATBA, PRINCI?
3. ročník
15. - 18. 10. Program finanční gramotnosti: ABECEDA PENĚZ
(2. část – návštěva pobočky České spořitelny v Přešticích)
5. ročník
17. 10. VLASTIVĚDNÁ EXKURZE – ZÁMEK LUŽANY
IV.A + IV.C
17. - 24. 10. VÝSTAVA KE 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY, budova Na Jordáně
5. ročník (V.A 17.10., V.B 18.10., V.C 22.10., V.D 24.10.)
18. 10. VLASTIVĚDNÁ EXKURZE – ZÁMEK LUŽANY
IV.B + IV.D
18. - 25. 10. Výstava BLÍŽE KE SKÁLE, BLÍŽE - Dům historie Přešticka
1.ročník (18.10. I.D, 22.10. I.B, 23.10. I.C, 25.10. I.A)
24. 10. DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ BLOVICE
V.A + V.B
24. 10. Preventivní program MOJE CESTA NA SVĚT
III.A, III.C
25. 10. Preventivní program MOJE CESTA NA SVĚT
III.B, III.D
26. 10. VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA, ČSCH – Pobřežní ul. Přeštice
1. ročník
29. - 30. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY
 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster