Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

PLÁNOVANÉ AKCE NA 1. STUPNI ZŠ

2. 4. NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V 1.TŘÍDÁCH PŘED ZÁPISEM
MŠ Gagarinova, 9.50 h, I. A, I. B, I. C
 
3. 4. Okresní kolo ve VYBÍJENÉ, Stod
dívky a chlapci 4. – 5. ročník
 
4. 4. ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ, 14.00 – 17.00
budova v Rebcově ulici
 
4. 4. SOUTĚŽ V ANGLICKÉM HLÁSKOVÁNÍ „SPELLING“
V.A, V. B
 
5. 4. Matematická soutěž PYTHAGORIÁDA
5. ročník
 
5. 4. UKLIĎME ČESKO – úklid v okolí budovy školy
5. ročník
 
10. 4. Koncert JARNÍ DUETÍČKO – Přeštické flétničky + host Milan Karpíšek
17.00 h, aula ZŠ Na Jordáně
 
10. 4. SOUTĚŽ V ANGLICKÉM HLÁSKOVÁNÍ „SPELLING“
V.C, V.D
 
11. 4. Divadelní představení PYŠNÁ PRINCEZNA, KKC Přeštice
1. – 3. ročník
 
16. 4. VELIKONOCE V DOMĚ HISTORIE, 3. ročník
3. a 4. ročník
 
23. 4. TŘÍDNÍ AKTIVY PRO 1. STUPEŇ
od 16.30 hodin, Rebcova ulice
 
23. 4. DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ, Blovice
IV. A, IV. B
 
24. 4. ŠTAFETOVÝ POHÁR – okresní kolo
dívky a chlapci 2. – 5. ročník
 
24. 4. DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ, Blovice
V. A, V. B
 
25. 4. OKRESNÍ POHÁR VE VYBÍJENÉ ZŠ (Preventan Cup) - kat. dívky II.
vybrané žákyně 4. a 5. roč., ZŠ Chlumčany
 
25. 4. FOTBAL-Mc Donald´s Cup, chlapci, okrskové kolo
vybraní žáci 2. – 5.roč., ZŠ Chlumčany
 
26. 4. DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ, Blovice
V. C, V. D
 
29. 4. Mezinárodní zkoušky CAMBRIDGE z anglického jazyka, úroveň MOVERS
žáci 5. ročníku
 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster