Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Adaptační kurzy 2018

Také letošní nový školní rok zahájili všichni žáci šestého ročníku adaptačním kurzem. Tento název se na naší škole vžil pro celodenní program pro jednu šestou třídu a jejího třídního učitele, kteří pod vedením metodika prevence školy absolvují pestrý program s cílem seznámit se jak navzájem, tak s prostředím nové školní budovy. Tento projekt má v naší škole již několikaletou tradici a velmi se osvědčil při práci s novými kolektivy šestých tříd, které přicházejí na druhý stupeň.

 Oblasti vztahů mezi žáky je v naší škole věnována velká pozornost. Jednak proto, že žáci stráví ve škole významnou část svého života a naší snahou je, aby se zde cítili dobře, ale i proto, že proces učení probíhá v přátelském a spolupracujícím prostředí výrazně efektivněji. Proto se při adaptačních kurzech prostřednictvím technik sociálně-psychologického výcviku snažíme o co možná nejrychlejší nastartovaní efektivní komunikaci a rozvoje pozitivních vztahů ve třídě, k čemuž společné zážitky z těchto kurzů bezesporu přispívají.

Tak milí šesťáci, ať se vám vše daří, přejeme vám úspěšný a pohodový vstup na druhý stupeň naší školy!

Mgr. Ing. Olga Volfová Naxerová
metodik prevence ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Ohlasy účastníků

.. líbilo se mi, jak jsme si zavázali oči a jak nás kamarádi vedli po chodbě… (Petr)

..V úterý 4.9. jsme měli adaptační kurz, kde jse se měli s třídou více seznámit a poznat. Moc se mi líbilo, jak jsme chodili poslepu, nebo jak jsme chodili přes „ledovce“. Taky mě bavilo, jak jsme si dávali přídavná jména k našemu křestnímu jménu, začínající na stejné písmeno jako jméno. (Anna H.)

.. po adaptačním kurzu mám víc kamarádů ve třídě.. (Natálie) ..

..nejvíce se mi líbila hra přes ledovce, protože jsme spolupracovali. Celý den byl super hraní, povídání a seznamování. Kamarádím se teď se všema… (Anna R.)

..Adaptační kurz byl pro mě velmi zábavný, poznal jsem více spolužáky a myslím si, že je teď ve třídě lepší atmosféra a více se bavíme… (Matyáš)

FOTOGALERIE - 6.A
FOTOGALERIE - 6.A
FOTOGALERIE - 6.C
FOTOGALERIE - 6.D
FOTOGALERIE - 6.E

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster