Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI
ŽÁKY (foto) NEW

Den s LESY ČR

Z AKCÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 17/18

Slavnostní předání jazykových certifikátů Cambridge

EXKURZE - DOLOMITY (nové foto)

KRŠKO:Zvonec a konec. Ale jen pro tento školní rok!

Vodácký kurz Otava 2018

Čilá komunikace s Krškem pokračuje

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

Pamětní deska Dr. Otto Seydlovi

V letošním roce 2017 slaví přeštická škola 130. výročí budovy v Rebcově ulici. Při této příležitosti se v rámci oslav konala již spousta akcí. Ve čtvrtek 21. 9. se v KKC Přeštice uskutečnil recitál českého kytaristy Jana Matěje Raka a v pátek 22. 9. ve 14 hodin byla ve vestibulu školy slavnostně odhalena pamětní deska jeho pradědečkovi, Dr. Otto Seydlovi. Tento rodák z Merklína, který žil v letech 1884 – 1959, byl astronom, historik astronomie, ředitel Státní hvězdárny v pražském Klementinu a někdejší student přeštické školy.

Pamětní desku v roce 130. výročí založení budovy v Rebcově ulici a zároveň v roce 100. výročí vzniku České astronomické společnosti odhalili ředitel školy Petr Fornouz a čestný předseda České astronomické společnosti Jiří Grygar. Slavnostního aktu se dále zúčastnili přímí potomci Seydlovy rodiny, starosta města Karel Naxera, místostarosta Marek Krivda, Martin Šolc z Astronomického ústavu UK a další významní hosté. Jiří Grygar i Martin Šolc ve svých projevech uvedli, že i když Seydl patří mezi méně známé vědce, jeho význam pro dnešek je obrovský. Zasloužil se o to, že jako poslední ředitel Státní hvězdárny uspořádal její archivy a díky němu má Česká republika unikátní řadu meteorologických pozorování, která patří k nejstarším na světě.

Jiří Grygar zdůraznil: “Je úžasné, že to byl vědecký úředník, který dal do pořádku věci, které by byly nenávratně ztracené.“

Po odhalení pamětní desky proběhlo ve sborovně přátelské setkání hostů s vedením a učiteli školy. Do návštěvní knihy se podepsal Jiří Grygar i Martin Šolc, který uvedl: „Je to krásný počin zdejší školy a Západočeské pobočky České astronomické společnosti, že splatily historický dluh naší společnosti Dr. Otto Seydlovi umístěním jeho pamětní desky v této škole.“

Mgr. Pavlína Křenová
zástupce ředitele školy pro 1. stupeň

    Otto Seydl - pamětní deska

 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster