Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Občanská výchova: podnikání nejen teoreticky!

Hodina občanské výchovy v 8.B byla 29. 11. 2017 úplně jiná, než ty předchozí. V těch jsme si společně povídali o našem právním řádu, ale dnešní výuka byla ryze praktická a my měli možnost si vyzkoušet, kolik jsme si toho o zákonech a úřadech z minulých hodin zapamatovali.

Naši výuku totiž navštívil pan Josef Adamec, který se s našimi žáky přišel podělit o své znalosti a zkušenosti z oblasti podnikání. V průběhu besedy se žáci jeho prostřednictvím dozvěděli, jaké možnosti a povinnosti mají při založení vlastní firmy, a jaká úskalí na ně mohou v průběhu podnikání číhat. Naši osmáci si také vyzkoušeli "rozjet" svoji první firmu, zakládali jsme autoopravářskou dílnu, soukromou školu a řeznictví a vesměs všichni byli překvapeni tím, jak komplikované a finančně náročné takové založení firmy vlastně je.

Ještě jednou děkujeme panu Adamcovi za návštěvu a zajímavou besedu, a našim žákům přejeme hodně úspěchů v jejich budoucí profesní kariéře!

Olga Volfová Naxerová

 podnikání nejen teoreticky

 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster