Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

PEVNOST TÝN

Žáci 5. ročníku naší školy měli možnost reprezentovat město Přeštice na soutěži Pevnost Týn, která proběhla v rámci Juniorfestu na zámku v Horšovském Týně 8.11.2017.

Chtěli bychom poděkovat paní Mgr. Martině Míškové, ředitelce KKC Přeštice, za zprostředkování této krásné akce a panu starostovi Mgr. Karlu Naxerovi za podporu našeho týmu. Zároveň oběma děkujeme za sladkou odměnu pro naše soutěžící.

Podle ohlasů našich žáků měla tato akce velký úspěch.

učitelé 5. ročníku ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

V rámci JUNIORFESTU jsme se zúčastnili 8. 11. 2017 soutěže Pevnost Týn pořádané v Horšovském Týně. Naší školu reprezentovali tři dívky a jeden chlapec. Z naší třídy Barborka Lukášová (V. C), z ostatních tříd – Anička Hohlbergerová (V. A), Honzík Frančík (V.B) a Nikolka Pechanová (V.D). Soupeři byli z Dobřan, z Plzně, z Domažlic a z Horšovského Týna. Kapitáni týmů byli hokejisté z HC Škoda Plzeň. Náš tým si vylosoval Miroslava Indráka. Dalšími byli Lukáš Kaňák, David Sklenička, Jan Schleiss a Petr Straka. Soutěžilo se v disciplínách např.: Tajenka, Balancovník, Běh, Zámecký golf, Matice, Otázka, Střelba, Mince…

Po celou dobu jsme drželi všechny palce, co máme a bujaře jsme fandili. Náš tým byl skvělý a snažil se do posledních chvil. Domů jsme dovezli krásné 3. místo, i když do prvního nám chybělo pár bodů. Ale držíme se hesla: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.

Barbora Maříková, V.C

Minulou středu jsem nemohla dospat. Byla jsem totiž vybrána, abych reprezentovala naši školu v soutěži Pevnost Týn, která se konala na zámku Horšovský Týn jako součást Juniorfestu. Náš čtyřčlenný tým doplnil skvělý plzeňský hokejista Miroslav Indrák, se kterým jsme společně plnili šest úkolů. Některé disciplíny nám daly zabrat, ale nakonec jsme se umístili na třetím místě. Naši fanoušci nás odměnili bouřlivým potleskem.

Celá akce se mi líbila.

Anička Hohlbergerová, V.A

 

 

 Exkurze do Prahy

 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster