Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Párty se zdravou 5 NEW

Foto z lyžařského kurzu 7.D a 7.E NEW

Cigaretě rezolutní NE! -preventivní program NEW

Seminář na téma "Sex, AIDS a vztahy"

Foto z lyžařského kurzu 7.A a 7.B

Vítězství v turnaji v přehazované

Cambridgeské zkoušky nanečisto

Život bez závislostí

Tři králové ve škole

Vánoční skládačka z Krška

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017/2018

1. stupeň ZŠ

den název vyučující čas místo
PO Kroužek atletiky I
2. ročník
Č. Smetana 13:00 – 14:30 hala TJ
Hudební kroužek I.
1. ročník
V. Holá 11:40 – 12:10 I.B
Hudební kroužek I.
2. a 3. ročník
V. Holá 12:40 – 13:10 I.B

Přípravný kurz ke zkouškám Cambridge
 4. ročník

P. Křenová
 J. Schlucková
13:00 - 14:00 III.A
Kroužek cvičení řeči L. Plachá 13:00 - 14:00 knihovna
ÚT Start with Magic English
1. ročník
P. Křenová
V. Holá
11:40 – 12:10 I.A, I.B
More Magic English
2. ročník
N. Květoňová
J. Schlucková
11:40 – 12:25 II.A, II.B
Dramatický kroužek D. Mrskošová
D. Velíšková
13:00 – 15:00 V.D
KKC
Pěvecký kroužek Skaláček N. Květoňová 13:00 – 14:00 II.A
Kroužek cvičení řeči L. Plachá 13:00 – 16:00 knihovna
ST Kroužek atletiky I
1. ročník
Č. Smetana 12:20 – 13:05 tělocvična
ZŠ Rebcova
Kroužek atletiky II
3.-5. ročník
Č. Smetana 13:30 – 15:00 tělocvična
ZŠ Na Jordáně
Tvoříme z hlíny P. Čapková
H. Medková
13:30 – 15:30 keram. dílna
ZŠ Na Jordáně
Kroužek cvičení řeči L. Plachá 13:00 – 15:30 knihovna
Náboženství
1. - 5. ročník
M. Hájek 11:40 – 12:25
12:30 – 13:15
I.C
III.B
ČT Start with Magic English
1. ročník
P. Křenová
V. Holá
11:40 – 12:10 I.A, I.B
  More Magic English
2. ročník
N. Květoňová
J. Schlucková
11:40 – 12:25 II.A, II.B
  Cvičení při hudbě J. Schlucková 13:15 – 14:15 tělocvična
ZŠ Rebcova
  Hudební kroužek II.
3. - 9.ročník
V. Holá 14:00 – 15:00 I.B
  Kroužek cvičení řeči L. Plachá 13:00 – 15:30 knihovna
  Florbal a Hry L. Friedel
R. Mašát
13:30 – 15:00 hala TJ
Kroužek atletiky II
3. - 5. ročník
Č. Smetana 13:30 – 15:00 tělocvična
ZŠ Na Jordáně
Kroužek cvičení řeči L. Plachá 13:00 – 13:30 knihovna

 

2. stupeň ZŠ

den název vyučující čas

ZŠ Na Jordáně

PO Sportovní hry 8. r. a 9. r. K. Charvát 13:45 – 14:45 tělocvična
Lezení J. Dobranský 14:00 – 15:00 lezecká stěna
Kroužek atletiky Č. Smetana 15.15 - 16.45 tělocvična
Cvičení z českého jazyka M. Kaslová 13:45 – 14:45 IX. C
Anglický jazyk
– příprava na mezinárodní zkoušku - Cambridge PET
J. Mračková 14:00 – 15:00 učebna 311
ST Pěvecký sbor Skalka V. Straková 13:30 – 15:30 HV1
Lezení J. Dobranský 14:00 – 15:00 lezecká stěna
Kroužek atletiky Č. Smetana 15:15 - 16:45 tělocvična
Cvičení z českého jazyka M. Kaslová 13:45 – 14:45 IX. C
Anglický jazyk
– příprava na mezinárodní zkoušku - Cambridge PET
R. Maxiánová 14:00 – 15:00 učebna 314
Anglický jazyk
– příprava na mezinárodní zkoušku - Cambridge KET
O.Volfová-Naxerová 13.45 - 14.45 učebna 206J
I. Laštovková Vacíková
ČT Cvičení z matematiky M. Majerová 13:45 –14:45
14.45 - 15.45
IX.E
Sportovní hry 6. a 7. ročník - sudý týden A. Hajžman 14:00 – 15:00 tělocvična
Sportovní hry 8. a 9. ročník - lichý týden A. Hajžman 14:00 – 15:00 tělocvična
Kroužek atletiky Č. Smetana 15:15 - 16:45 tělocvična

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster