Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Zdravá pětka u nás ve škole NEW

ÚSPĚCH V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ NEW

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni

Okresní přebor děvčat ve florbalu (IV) NEW

Projekt Krško- My summer holidays

Okresní přebor děvčat ve florbalu (III)

V Lužanech za Josefem Hlávkou

Čtvrťáci na dopravním hřišti

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

Kontakty

                  Budova 2. stupně v ulici Na Jordáně:

Telefon:

E-mail:

spojovatelka, vrátnice     379 304 714  
Tomanová Růžena     379 304 700    sekretar@zsprestice.cz
     
Fornouz Petr, ředitel     379 304 709
   778 405 978
   fornouz@zsprestice.cz
Hrubá Michaela, zást. řed.     379 304 711
   778 404 195
   hruba@zsprestice.cz
Boulová Ivana, zást. řed.     379 304 710
   778 404 194
   boulova@zsprestice.cz
     
Mgr. Jitka Maráková 
pracovnice PPP 
   606 344 170  

Fax: 379 304 708

adresa ID datové schránky: mkax73g

 

              Budova 1. stupně ZŠ v Rebcově ulici:

Telefon: E-mail:
Křenová Pavlína, zást. řed.     379 304 621
   778 404 192
krenova@zsprestice.cz
vrátnice     379 304 622  

 

Budova školní jídelny Na Jordáně:

Telefon: E-mail:
Naxerová Martina, vedoucí     379 304 729 jidelna@zsprestice.cz

 

Pedagogičtí pracovníci - 1. stupeň ZŠ

funkce telefon: e-mail
Bauerová Štěpánka  asistentka pedagoga    
Bezděková Anna  učitelka 379 304  630 bezdekova@zsprestice.cz
Čapková Pavlína  učitelka 379 304  624 capkova@zsprestice.cz
Friebel Lukáš  učitel 379 304  627 friebel@zsprestice.cz
Fornouzová Martina  učitelka 379 304  627 fornouzova@zsprestice.cz
Hanzlíková Blanka  učitelka 379 304  623 b.hanzlikova@zsprestice.cz
Havlíčková Šárka  učitelka 379 304  624 havlickova@zsprestice.cz
Holá Vlasta  učitelka 379 304  630 hola@zsprestice.cz
Kaslová Jindřiška  asistentka pedagoga    
Kopřivová Vladislava  učitelka 379 304  630 koprivova@zsprestice.cz
Kozlová Jaroslava  učitelka 379 304  624 kozlova@zsprestice.cz
Květoňová Naděžda  učitelka 379 304  637 kvetonova@zsprestice.cz
Mašát Radek  učitel 379 304  629 masat@zsprestice
Medková Helena  učitelka 379 304  627 medkova@zsprestice.cz
Motejzíková Alena  učitelka 379 304  630 motejzikova@zsprestice.cz
Mrskošová Dana  učitelka 379 304  629 mrskosova@zsprestice.cz
Němečková Alena  učitelka 379 304  627 nemeckova@zsprestice.cz
Plachá Lenka  učitelka 379 304  637 placha@zsprestice.cz
Radilová Věra  učitelka 379 304  637 radilova@zsprestice.cz
Říhová Šárka  učitelka 379 304  623 s.rihova@zsprestice.cz
Schlucková Jitka  učitelka 379 304  637 schluckova@zsprestice.cz
Velíšková Danuše  učitelka,
vých. poradkyně
379 304  623 veliskova@zsprestice.cz
Veselá Eva  učitelka 379 304  629 vesela@zsprestice.cz
Vizingrová Olga  učitelka 379 304  629 vizingrova@zsprestice.cz
Vodičková Lenka  učitelka 379 304  624 vodickova@zsprestice.cz

 

 

Pedagogičtí pracovníci - školní družina

funkce telefon: e-mail
Kmochová Pavlína   hlavní vychovatelka 379 304  633 druzina@zsprestice.cz
Bauerová Štěpánka  vychovatelka    
Kaslová Jindřiška  vychovatelka 379 304  634  
Kokošková Šárka  vychovatelka 379 304  641  
Macháčková Helena  vychovatelka 379 304  632  
Maxianová Růžena  vychovatelka 379 304  727  

 

Pedagogičtí pracovníci -  2. stupeň ZŠ

funkce telefon: e-mail
Bošková Drahuše  učitelka 379 304  724 boskova@zsprestice.cz
Brunnerová Jaroslava  učitelka 379 304  723 brunnerova@zsprestice.cz
Dobranská Ludmila  učitelka 379 304  725 dobranska@zsprestice.cz
Dobranský Josef  učitel 379 304  746 dobransky@zsprestice.cz
Frančeová Eva  učitelka 379 304  738 franceova@zsprestice.cz
Hajžman Aleš  učitel 379 304  721 hajzman@zsprestice.cz
Hanzlíková Hana  učitelka 379 304  718 h.hanzlikova@zsprestice.cz
Hodanová Dagmar  učitelka,
vých. poradkyně
379 304  712 hodanova@zsprestice.cz
Charvát Karel  učitel 379 304  741 charvat@zsprestice.cz
Jílková Lucie  asistentka pedagoga 379 304  750 jilkova@zsprestice.cz
Karpíšková Anna  učitelka 379 304  726 karpiskova@zsprestice.cz
Kaslová Markéta  učitelka 379 304  718 kaslova@zsprestice.cz
Kašpar Václav  učitel 379 304  742 kaspar@zsprestice.cz
Kindl Marek  učitel 379 304  738 kindl@zsprestice.cz
Kožíšková Věra  asistentka pedagoga 379 304  718 cestina112@zsprestice.cz
Křížová Lenka  učitelka 379 304  720 krizova@zsprestice.cz
Kučerová Magdaléna  učitelka 379 304  724 m.kucerova@zsprestice.cz
Laštovková Vacíková 
Ivana 
učitelka 379 304  722 vacikova@zsprestice.cz
Majerová Miluše  učitelka 379 304  742 majerova@zsprestice.cz
Maxianová Růžena  asistentka pedagoga 379 304  726 kabinet319j@zsprestice.cz
Malátová Ilona  učitelka 379 304  753 malatova@zsprestice.cz
Malík Marián  učitel 379 304  746 malik@zsprestice.cz
Matějovská Hana  učitelka 379 304  712
379 304  754
matejovska@zsprestice.cz
Mračková Jana  učitelka 379 304  726 mrackova@zsprestice.cz
Petrášová Lenka  učitelka 379 304  725 petrasova@zsprestice.cz
Rajčok Jan  učitel 379 304  721 rajcok@zsprestice.cz
Straková Vladimíra  učitelka 379 304  719 strakova@zsprestice.cz
Šafratová Vlasta  učitelka 379 304  723 safratova@zsprestice.cz
Šestáková Jitka  učitelka 379 304  719 sestakova@zsprestice.cz
Trhlíková Magdaléna  učitelka 379 304  728 trhlikova@zsprestice.cz
Valentová Jana  učitelka 379 304  728 valentova@zsprestice.cz
Volfová Olga   učitelka 379 304  722 volfova@zsprestice.cz
Zavadilová Alena  učitelka 379 304  717 zavadilova@zsprestice.cz
Žižková Jana  asistentka pedagoga 379 304  750 j.zizkova@zsprestice.cz

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster