Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Vánoční jarmark v Základní škole Josefa Hlávky Přeštice

Na úterý s magickým datem 12. 12. se těšili i ti, kteří do školy nechodí s velkým nadšením. Ten den se konal tradiční Vánoční jarmark v budově základní školy Na Jordáně.

Přípravy začaly už po skončení dopoledního vyučování, kdy se připravovaly prodejní stolky a dokončovala výzdoba. Vše naplno vypuklo v 16. 00 hod., kdy se sešli „prodávající“ z 1. i 2. stupně základní školy a stolky se začaly plnit jejich vánočními výrobky. Všude bylo znát mírné napětí, jak to letos dopadne, zda to, co žáci vyrobili, se bude líbit. Kromě jednotlivých tříd a skupin se do jarmarku, jako již tradičně, zapojila školní družina, školní jídelna i keramický kroužek. A výrobků se sešlo opravdu hodně. K tomu výborný salát s řízkem, pečený čaj, sladké i slané pochoutky. A návštěvníků! Po zahájení dětským sborem Skalka se otevřely dveře školy a proud návštěvníků byl vpuštěn do školy, která se rázem změnila v jeden velký vánoční trh trvající dvě hodiny. Poslední výrobky prodány, stoly uklizeny, a před námi vánoční svátky.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci jarmarku, kteří připravili krásné výrobky k prodeji, a v neposlední řadě všem těm, kteří si v předvánočním čase našli čas a navštívili školní jarmark.

Klidné prožití vánočních svátků Vám všem přeje vedení Základní školy Josefa Hlávky Přeštice.

 Vánoční jarmark 2017

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster