Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Tři králové ve škole NEW

Vánoční skládačka z Krška NEW

VÁNOČNÍ AKCE ŠKOLY 2018

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Úspěch v krajském přeboru ve florbalu

Vítězství v okresním přeboru v házené

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Husité v západních Čechách

Ve dnech 5. a 6. března 2018 proběhl v naší Základní škole Josefa Hlávky v Přešticích pořad Husité v západních Čechách s historikem panem Liborem Markem. Zúčastnili se ho žáci čtvrtého a pátého ročníku.

Tento interaktivní pořad provázel učivo vlastivědy, poutavým způsobem předvedl dětem těžký život v této době. Pořad byl komponován jako dobrodružný příběh – začal upálením mistra Jana Husa v Kostnici, pokračoval řadou historických okamžiků a známých postav a končil největšími bitvami kališníků. Žáci se seznámili s regionálními zajímavostmi (například bitva u Domažlic, u Tachova, dobytí hradu Švihov, Rabí, první použití vozové hradby u Nekmíře), poslechli si husitské pověsti a mimo jiné měli možnost na základě vědeckých poznatků odhalit, o které oko vlastně husitský vojevůdce Jan Žižka doopravdy přišel jako malý chlapec.

Pan Libor Marek svým poutavým vyprávěním vysvětlil dětem klady i zápory husitských válek a pomohl jim vytvořit oboustranný náhled na husitskou tématiku. Největší zájem však u žáků vyvolala ukázka dobových zbraní, děvčata i chlapci si zbraně nejenom prohlédli, ale mohli i potěžkat, porovnat a dokonce některé části výstroje i vyzkoušet.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Markovi za krásný pořad, milý přístup k dětem a úsilí, které tomuto tématu věnoval.

Za kolektiv vyučujících Mgr. H. Medková

 Husité v Čechách

 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster