Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Atletický čtyřboj - republikové finále - FOTO NEW

FLORBAL DÍVKY- okresní kolo - PROPOZICE NEW

Vlastivědný výlet 5. ročníku do Prahy

Muzikantskou cestou kolem světa

Den pro rodinu - fotogalerie

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

HASÍK - nejen preventivní program pro žáky 2.ročníku

S preventivním programem v oblasti požární ochrany a zároveň s dráčkem Hasíkem nás navštívili pracovníci Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

Nejprve jsme se dozvěděli, co všechno potřebuje hasič, aby mohl zasáhnout při požáru. Dále co máme dělat, když na nás začne hořet oblečení nebo jak poznáme, když u nás doma hoří. Některé nebezpečné situace jsme si mohli i "zahrát". Někteří z nás si vyzkoušeli, jak se zachovat a přivolat telefonicky pomoc. Nakonec jsme si všechny poznatky shrnuli pomocí skupinové soutěže a dostali i drobné upomínkové předměty. Vyučování s hasiči probíhalo ve dvou částech. Moc se nám líbilo a bylo pro nás i přínosné.

Tímto bychom chtěli poděkovat kpt. Mgr. Michaele Hohlbergerové a kpt. Bc. Karlu Duchkovi za úžasný přístup a spoustu důležitých informací.

vyučující 2. ročníku

 Hasík

 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster