Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI
ŽÁKY (foto) NEW

Den s LESY ČR

Z AKCÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 17/18

Slavnostní předání jazykových certifikátů Cambridge

EXKURZE - DOLOMITY (nové foto)

KRŠKO:Zvonec a konec. Ale jen pro tento školní rok!

Vodácký kurz Otava 2018

Čilá komunikace s Krškem pokračuje

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

Dravci naživo

Dne 20. září 2017 navštívil naši školu profesionální sokolník pan Milan Zaleš se svými opeřenci. Připravil pro děti naučný program s ukázkami několika sov a orla mořského. Žáci se dozvěděli zajímavosti o způsobu života dravců a sov, jejich ochraně, výcviku a chovu. Měli možnost dravce nejenom pozorovat, ale splnit i několik soutěžních úkolů. Za odměnu si pak vyzkoušeli přílet dravce na ruku a zhlédli krmení. Dětem se setkání s živými tvory moc líbilo.

kolektiv vyučujících

 

 Zajímavě o dravcích

 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster