Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI
ŽÁKY (foto) NEW

Den s LESY ČR

Z AKCÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 17/18

Slavnostní předání jazykových certifikátů Cambridge

EXKURZE - DOLOMITY (nové foto)

KRŠKO:Zvonec a konec. Ale jen pro tento školní rok!

Vodácký kurz Otava 2018

Čilá komunikace s Krškem pokračuje

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

Environmentální program DOODPADU

Na přelomu února a března proběhl ve 2. – 5. třídách naší školy environmentální program „DOODPADU“ aneb co do kanalizace nepatří, který se zabývá problematikou odpadních vod.

Toaleta není odpadkový koš! I to je jedno z klíčových témat tohoto programu. Zástupkyně společnosti ČEVAK Mgr. Hana Svítilová přijela děti navštívit i s maskotem kocourkem AGIm. Svůj program uvedla besedou o ukládání odpadu, zdůraznila nutnost třídění. Poté děti plnily úkoly v pracovních sešitech, na připravených pokusech si ověřily poznatky o rozpouštění různých materiálů (papír x vlhčený ubrousek) ve vodě. Lektorka prostřednictvím videoukázek žáky seznámila s technologií čištění vody v čistírnách odpadních vod. Na závěr programu děti odměnila drobnými dárky.

třídní učitelky 3. ročníku

 DOODPADU

 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster