Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Tři králové ve škole NEW

Vánoční skládačka z Krška NEW

VÁNOČNÍ AKCE ŠKOLY 2018

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Úspěch v krajském přeboru ve florbalu

Vítězství v okresním přeboru v házené

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Environmentální program DOODPADU

Na přelomu února a března proběhl ve 2. – 5. třídách naší školy environmentální program „DOODPADU“ aneb co do kanalizace nepatří, který se zabývá problematikou odpadních vod.

Toaleta není odpadkový koš! I to je jedno z klíčových témat tohoto programu. Zástupkyně společnosti ČEVAK Mgr. Hana Svítilová přijela děti navštívit i s maskotem kocourkem AGIm. Svůj program uvedla besedou o ukládání odpadu, zdůraznila nutnost třídění. Poté děti plnily úkoly v pracovních sešitech, na připravených pokusech si ověřily poznatky o rozpouštění různých materiálů (papír x vlhčený ubrousek) ve vodě. Lektorka prostřednictvím videoukázek žáky seznámila s technologií čištění vody v čistírnách odpadních vod. Na závěr programu děti odměnila drobnými dárky.

třídní učitelky 3. ročníku

 DOODPADU

 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster