Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Tři králové ve škole NEW

Vánoční skládačka z Krška NEW

VÁNOČNÍ AKCE ŠKOLY 2018

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Úspěch v krajském přeboru ve florbalu

Vítězství v okresním přeboru v házené

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Slavnostní předání jazykových certifikátů Cambridge

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice je oficiálním přípravným centrem na Cambridgeské jazykové zkoušky. Tyto zkoušky mají platnost po celém světě a prozatím je mohli skládat pouze žáci 2. stupně. Nyní i na 1. stupni naší školy proběhlo 9. 4. 2018 slavnostní předání Cambridge certifikátů.

17 žáků 4. ročníku úspěšně složilo zkoušku YLE (Young Learners Exams), úroveň Starters. Žáci se pilně připravovali od září letošního školního roku v přípravném kurzu, který běží na naší škole formou kroužku. Samotná zkouška se konala 5. 2. 2018 za přísných pravidel Cambridge ve spolupráci s jazykovou školou Eufrat, která je autorizovaným centrem těchto zkoušek z angličtiny.

Zavedení rozšířené jazykové výuky na naší škole již od 1. ročníku tak přináší své první výsledky a vedení školy děkuje i rodičům žáků za podporu a spolupráci.

Ani po získání certifikátu Starters však naši čtvrťáci nezahálí a již nyní se začínají připravovat na zkoušku vyšší úrovně Movers, jejíž složení se plánuje na 2. pololetí příštího školního roku. Všem žákům gratulujeme ke skvělým výsledkům jejich první velké zkoušky a věříme, že je bude motivovat k dalšímu učení a probudí v nich radost ze studia cizího jazyka.

Mgr. Pavlína Křenová, ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

 Slavnostní předání jazykových certifikátů Cambridge  

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster