Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Tři králové ve škole NEW

Vánoční skládačka z Krška NEW

VÁNOČNÍ AKCE ŠKOLY 2018

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Úspěch v krajském přeboru ve florbalu

Vítězství v okresním přeboru v házené

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Cambridge KET – ostré zkoušky na naší škole

Dne 18. 5. proběhly na naší škole ZŠ Josefa Hlávky Přeštice ostré zkoušky Cambridge úrovně KET. Tato zkouška odpovídá úrovni A2 mezinárodního jazykového rámce (CEFR).

Na zkoušku se přihlásilo 10 žáků většinou ze sedmého ročníku, jedna dívka z osmého a jedna žákyně šestého ročníku. Termín zkoušky v naší škole dále využila také studentka jedné plzeňské střední školy. Zkouška trvala téměř 4 hodiny a v jejím průběhu musela být dodržena všechna striktní pravidla Cambridge v oblasti organizace i administrace celého zkušebního dne.

Nyní můžeme s radostí oznámit, že 9 žáků bylo úspěšných a získali Cambridge certifikát KET. Dosáhli úrovně A1, A2 a někteří i B1, což jsou opravdu výborné výsledky. Všichni žáci byli chváleni za část Speaking, kde téměř všichni dosáhli na ten nejvyšší možný počet bodů. Dále byla hodnocena poslechová část a čtení a psaní.

Slavnostní předání získaných certifikátů proběhne v pondělí dne 25. června od 16.00 v aule budovy školy na Jordáně.

 

za tým kroužku KET Cambridge 2017/2018
Mgr. et Bc. Ivana Laštovková Vacíková, DiS.
Ing. Mgr. Olga Volfová Naxerová

Předávání ceertifikátů Cambridge

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster