Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Párty se zdravou 5 NEW

Foto z lyžařského kurzu 7.D a 7.E NEW

Cigaretě rezolutní NE! -preventivní program NEW

Seminář na téma "Sex, AIDS a vztahy"

Foto z lyžařského kurzu 7.A a 7.B

Vítězství v turnaji v přehazované

Cambridgeské zkoušky nanečisto

Život bez závislostí

Tři králové ve škole

Vánoční skládačka z Krška

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Biologická olympiáda

Na naší škole je již dlouholetou tradicí, že se naši žáci se zájmem o přírodu zúčastňují Biologické olympiády. Ve čtvrtek 18.1. 2018 proběhlo školní kolo této soutěže.

V kategorii D – žáci 6. a 7. ročníku – se utkalo 17 žáků, v kategorii C – žáci 8. a 9. ročníku 12 žáků. Tématem 52. ročníku Biologické olympiády se stal „POHYB“. Své znalosti prokázali žáci nejen v teoretickém testu, ale i při poznávání přírodnin. Při laboratorní práci děti předvedly, jak zdatně pracují s mikroskopem, dokáží zhotovit preparát, provést nákres či vypočítat zvětšení pozorovaného objektu.

Do okresního kola postoupila v kategorii D děvčata: Klára Dvořáková a Eliška Levorová, obě ze 7.A, v kategorii C Hedvika Pelíšková z 8.C a Aneta Mašková z 8.B. Všechna čtyři děvčata obdržela diplom a drobné ceny. Blahopřejeme!

Postupující žákyně čeká vypracování vstupního úkolu, který je podmínkou účasti v okresním kole. Mohou si vybrat ze čtyř témat: a) Žížaly, b) Měření rychlosti pohybu bezobratlých živočichů, c) Šíření rostlinných plodů a semen, d) Pohyby rostlin během růstu. Soutěžící vyrazí do terénu a svá pozorování zaznamenají. Přímý kontakt s přírodou propojí s teoretickými znalostmi a vědomostmi, a to je také hlavním cílem našeho pedagogického působení J. Všem žákům, kteří se zúčastnili, děkujeme a děvčatům budeme držet palce do okresního kola.

Za kolektiv učitelů přírodopisu ZŠ Josefa Hlávky
Mgr. Lenka Křížová

 Biologická olympiáda

 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster